Naar content
Image
Terug

Keuzedeel Biologisch ondernemen aangemeld bij SBB

Keuzedeel Biologisch ondernemen aangemeld bij SBB

13 jun 2017 Redactie Bionext

Bionext heeft, samen met de AOC Terra, Nordwin en Clusius college, het keuzedeel Biologisch ondernemen aangemeld bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs – Bedrijfsleven SBB. Door deze aanmelding start de procedure die moet leiden tot vaststelling van dit keuzedeel. De verwachting is dat het keuzedeel zal worden vastgesteld in december 2017. Na vaststelling mag het door alle AOC worden aangeboden.

Door het kiezen van dit keuzedeel krijgen deelnemers van de groene agrarische opleidingen (Teelt, Veehouderij, Agrarisch loonwerk, niveau 3 en 4) straks de gelegenheid zich te specialiseren op beroepsuitoefening binnen de biologische landbouw. Het keuzedeel is ontwikkeld voor deelnemers die serieuze belangstelling hebben voor de biologische landbouw en die zich kunnen en willen doorontwikkelen naar zelfstandige beroepsbeoefening (waaronder bedrijfsopvolgers) in die sector.

Het omvat, naast goede basiskennis van de biologische landbouw als samenhangend systeem, de kennis en vaardigheden waaraan de biologische landbouw andere of extra eisen stelt dan de gangbare. Het bedrijfsmodel (verdienmodel) krijgt veel aandacht. Het keuzedeel kan worden ingevuld met kennis en vaardigheden uit de verschillende bedrijfstakken binnen de biologische landbouw.

Het keuzedeel komt voort uit de doelen die zijn geformuleerd binnen het breed netwerk Onderwijs voor biologisch: een eerste kennismaking met biologische landbouw in alle groene agrarische opleidingen (VMBO, MBO en HBO), zodat leerlingen kunnen kiezen, en mogelijkheden voor specialisatie voor leerlingen die in de biologische sector verder willen. Vanuit dit netwerk hebben de AOC Terra, Nordwin en Clusius college samen met Bionext de handschoen opgepakt en de ontwikkeling voor het groen MBO ter hand genomen.

Na vaststelling mogen alle AOC het keuzedeel aanbieden. Omdat het altijd zal gaan om kleine aantallen is er veel aandacht voor samenwerking om het keuzedeel kostenefficiënt te kunnen aanbieden. De drie samenwerkende AOC en Bionext werken daarom de komende tijd een implementatieplan uit. Zij zullen de andere AOC uitnodigen zich hierbij aan te sluiten. Groen kennisnet lanceert binnenkort een kennisdossier Biologische landbouw. Er vinden gesprekken plaats over de mogelijkheid van gezamenlijke leerstofontwikkeling. 

Voor nadere informatie en voor belangstelling voor aansluiting bij het implementatieplan kunt u contact opnemen met Udo Teunis, projectmedewerker, via teunis@bionext.nl.

0


0 Reacties Reactie toevoegen