Naar content
Image
Terug

Kennisdossier Biologische landbouw online

Kennisdossier Biologische landbouw online

03 jul 2017 Redactie Bionext

Op maandag 3 juli 2017 is het kennisdossier Biologische landbouw op Groen Kennisnet openbaar gemaakt. Dit dossier bevat kennis over de biologische landbouw en is vooral bedoeld voor het onderwijs: leerlingen en studenten vinden hier materiaal voor zoekopdrachten, werkstukken enz.; docenten vinden er informatie en achtergrondmateriaal voor lessen en een collectie beschikbare leermiddelen en lesmaterialen. 

Ook ondernemers en geïnteresseerden in biologische landbouw vinden hier een ingang om informatie te zoeken. Op het dossier kan worden gezocht op sector (bedrijfstak), thema’s in de biologische bedrijfsvoering en op leermiddelen.

Meer informatie leest u hier

Het kennisdossier is ontwikkeld op initiatief van Bionext en AOC Terra, als partners in het project Onderwijs voor biologisch, en mogelijk gemaakt door het Innovatiebudget Groen kennisnet.

Het project Onderwijs voor biologisch beoogt in alle Groene primaire opleidingen (VMBO, MBO en HBO) aandacht voor biologische landbouw tot stand te brengen, zodat leerlingen en studenten zich kunnen oriënteren op een eventuele keuze voor biologische bedrijfsvoering; daarnaast wordt een aanbod gespecialiseerde onderwijstrajecten tot stand gebracht. In dat verband is recent het keuzedeel Biologisch ondernemen aangemeld bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs - Bedrijfsleven.

Voor zowel de algemene oriëntatie op biologisch als voor specilisaties is een goede beschikbaarheid van informatie en van beschikbare leermiddelen en lesmaterialen essentieel. Dat is het doel van dit kennisdossier.

Het kennisdossier zal in de loop van het project nog verder worden gevuld, vooral op het onderdeel Leermiddelen. Er loopt inmiddels een initiatief om nieuw lesmateriaal over Biologische landbouw te ontwikkelen. 

 

 

0


0 Reacties Reactie toevoegen