Naar content
Image
Terug

Kenniscafé Strokenteelt 15 maart 2019

Kenniscafé Strokenteelt 15 maart 2019

04 feb 2019 Redactie Bionext

Op 15 maart organiseert Groen Kapitaal, hét netwerkplatform van de provincie Noord-Holland voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren, samen met Bionext een kenniscafé over strokenteelt en verder. Alle informatie over het programma, de sprekers, aanmelden en meer vind u hier. Het kenniscafé vindt plaats om 12.00 – 17.00 uur in Haarlem.

Inhoud
Meer diversiteit is de sleutel tot duurzamer telen. Ruimere vruchtwisseling, meer gewassen in het teeltplan of nieuwe combinaties dragen bij aan robuustere gewassen, betere bodemkwaliteit, minder afhankelijkheid van gewasbescherming en meer (agro)biodiversiteit. Succesvolle inpassing van meer diversiteit op het eigen bedrijf, via strokenteelt, mengteelt of op een andere manier, vraagt gedegen kennis. Welke gewascombinaties en opvolging zijn er mogelijk en wat leveren ze op? Wat is de optimale breedte van bedden, hoe past de spoorbreedte van beschikbare machines daarbij? Onderzoekers hebben de laatste jaren veel nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld over deze onderwerpen. Telers kunnen die kennis op hun praktijkwaarde beoordelen en praktijkervaring uitwisselen. Met strokenteelt als vertrekpunt gaan we in gesprek over mogelijkheden, aanpak en de beschikbaarheid van kennis daarvoor.

Wijnand Sukkel (Wageningen Plant Research) verzorgt de key note over de betekenis van agro-diversificatie op weg naar een duurzamere landbouw en leidt een workshop over spoorbreedte en strookbreedte. Fogelina Cuperus ((WUR/PAGV) begeleidt een workshop over gewasopvolging en gewascombinaties en Rosemarie Slobbe (Clusius college, kenniscentrum Natuur en leefomgeving) gaat in gesprek over de rol van kennisverspreiders, waaronder het groen onderwijs.

Doelgroep
Het kenniscafé is vooral voor ondernemers in de akker- en tuinbouw (incl. bollenteelt) die met strokenteelt en andere vormen van diversificatie bezig zijn of dat overwegen. Tweede doelgroep zijn eindgebruikers en verspreiders van kennis (adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers, groen onderwijs (HBO en MBO)) die hun kennis over gewasdiversificatie willen verbreden en met de telers in gesprek willen over kennisbehoefte en kennisbenutting voor en over gewasdiversificatie.

0


0 Reacties Reactie toevoegen