Naar content
Image
Terug

Kans op nieuwe Europese bio-verordening stijgt; een tussenbalans

Kans op nieuwe Europese bio-verordening stijgt; een tussenbalans

20 apr 2017 Redactie Bionext

Drie jaar geleden publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor vernieuwing van de biologische wetgeving. Het voorstel ontving veel kritiek. Bionext, zusterorganisaties in andere landen en de IFOAM EU hebben lange tijd de verordening afgewezen. Ondertussen hebben ze voortdurend de onderhandelaars suggesties voor verbetering voorgesteld. Het onderhandelingsproces voor de nieuwe verordening is de langst durende onderhandeling tussen Commissie, Europees Parlement en de Europese Raad over een nieuwe wetgeving.

Onderhandelaar Häusling van het Europees Parlement, tot voor kort een criticaster van de nieuwe bio verordening en het proces, sprak begin april de hoop uit dat de drie partijen er voor medio 2017 uit zijn en ook de Europese Raad en de Commissie willen het voorstel afronden. Intimi schatten de kans dat de verordening er voor juli komt op 80%. Tijd voor Bionext om de balans op te maken.

Dankzij de samenwerking van Bionext met het ministerie van Economische zaken en ons internationale IFOAM EU netwerk zijn de grootste bedreigingen in het eerste voorstel van de Commissie uit 2014 afgewend. Er is geen afkeuringsgrens voor residuen opgenomen, maar landen met een afkeuringsgrens mogen deze handhaven en over vijf jaar komt er een evaluatie.

De importregels voor landen zonder een handelsverdrag zijn weliswaar veranderd van equivalent (gelijkwaardig) naar identiek aan de EU wetgeving, maar er is ruimte voor uitzonderingen. De productie in de volle grond als basisprincipe is versterkt, maar er wordt nog onderhandeld over een uitzondering voor Scandinavische landen. De mogelijkheid van parallelproductie, die geleidelijke omschakeling mogelijk maakt, blijft grotendeels behouden.

Hier staat tegenover dat echte vernieuwingen waar behoefte aan is, ontbreken. Bovendien zijn er voorstellen die op bedrijfsniveau toch grote gevolgen kunnen hebben. Bionext heeft een vergelijking gemaakt  tussen de standpunten en wensen van de Nederlandse biologische sector uit 2014 in reactie op het eerste voorstel en de laatste onderhandelingsteksten die we gezien hebben van maart 2017.

In een nieuwe Infobulletin EU wetgeving voor leden van Biohuis, BioNederland VBP en de Biowinkelvereniging informeren we over de belangrijkste ontwikkelingen en geven we een volledige vergelijking tussen de sectorstandpunten en de laatste voorstellen uit maart. Het Infobulletin wordt via de ledennieuwsbrieven verstuurd.

 

0


0 Reacties Reactie toevoegen