Naar content
Image
Terug

Introductie Hans Fuchs

Introductie Hans Fuchs

22 feb 2017 Redactie Bionext

Mijn naam is Hans Fuchs, 54 jaar, woonachtig in Renkum met mijn vrouw Marlene en onze twee kinderen die inmiddels studeren en dus niet meer zo veel thuis wonen.

Vanaf 1 april ga ik 3 dagen per week werken voor Bionext. Mijn focusgebieden zijn varkens- en pluimveehouderij. Daarnaast zal ik een aantal sector overschrijdende projecten uitvoeren en ontwikkelen.

Ik heb de afgelopen 13 jaar voor ZLTO gewerkt. Eerst als beleidsspecialist pluimvee en later als projectleider/adviseur markt en ketens. Naast rendement en continuïteit voor de leden, was het tot (markt)waarde maken van een meer duurzame productie, en daarmee de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw, een belangrijk leidmotief.

Samenwerking tussen boeren en ketenpartijen én samen ondernemen is een belangrijke sleutel tot succes. Ieder vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid, samen het verschil maken en meerwaarde creëren. Daarmee ontstaat vaak als vanzelf een sterkere positie van de boer in de keten. Zo heb ik samen met Vion en de Good Farming Star varkenshouders, de leveranciersvereniging StarFarmers opgezet. En met de biologische legpluimveehouders de coöperatie BioMeerwaarde Ei.

Het ‘marktconcept’ biologisch en de ontwikkeling die dit heeft doorgemaakt, vind ik zeer interessant. Het feit ook dat vanuit Bionext ketensamenwerking uitgangspunt is, met daarbinnen een eigen verantwoordelijkheid van de schakels. Daarnaast heb ik veel sympathie voor de grondbeginselen van biologische landbouw. Dat laatste is zeker ook niet onbelangrijk.

Om in april een vliegende start te kunnen maken, heb ik de laatste weken al een aantal zaken opgepakt o.a. emissie uit pluimveestallen en de biologische hulpmeststoffen. Ik zie uit naar een vruchtbare en plezierige samenwerking met alle belanghebbenden.

0


0 Reacties Reactie toevoegen