Naar content
Image
Terug

Grondgebondenheid bij bio vereist

Grondgebondenheid bij bio vereist

01 dec 2016 Redactie Bionext

Alle boeren die biologisch telen, moeten zich houden aan de Europees biologische regelgeving. In deze regelgeving is vastgelegd dat:

  • Er geen kunstmest gebruikt mag worden;
  • Alle biologische mest moet uitgereden en afgezet worden op biologische grond;
  • Dit mag eigen grond zijn, maar mag ook op de grond van een biologische akkerbouwer. Er moet een toetsbaar contract onder de afspraken liggen en hierop wordt jaarlijks streng gecontroleerd door Skal Biocontrole. Dit is de kringloopgedachte, op bovenbedrijfsniveau;
  • Er maximaal 170 gr stikstof uit dierlijke mest op een hectare uitgereden mag worden.
  • In dierlijke mest zit altijd stikstof en fosfaat. Op deze manier vormt de stikstofgrens ook de grens in de hoeveelheid fosfaat die opgebracht mag worden.

In de huidige fosfaatdiscussie wordt het principe van grondgebondenheid anders gedefinieerd: het aantal koeien op eigen grond / grond in pacht van de boer. Deze definitie van grondgebondenheid is niet werkbaar voor de biologische sector. Zo zou er geen biologische mest meer beschikbaar zijn voor biologische akkerbouwers.

Uitgangspunt van de biologische landbouw is evenwicht tussen plantaardige en dierlijke productie; het creëren van kringlopen met zo min mogelijk externe inputs. De loskoppeling van dit principe is de feitelijke oorzaak van veel problemen in de gangbare landbouw, waaronder het huidige mestoverschot. Biologische landbouw hiervoor mede verantwoordelijk maken staat haaks op het principe dat de vervuiler behoort te betalen.

Bionext, Biohuis en Natuurweide pleiten ervoor om melkveehouders die biologisch gecertificeerd zijn, automatisch te erkennen als grondgebonden.  In 2015 waren 431 van de in totaal 477 biologische melkveebedrijven grondgebonden. De overige 46 bedrijven waren niet-grondgebonden volgens de definitie van de fosfaatwetgeving, maar voldoen allemaal aan de biologische wetgeving. Zij zetten allemaal hun mest af op biologische gronden. Op al deze gronden wordt de strenge biologische regels toegepast.

De petitie ‘Red de Biokoe’ wordt vandaag door Natuurweide, Biohuis en Bionext aangeboden aan de Tweede Kamer – woordvoerders landbouw. Dit vindt plaats om 16.30  in de Passage in het gebouw van de Tweede Kamer.

 

0


0 Reacties Reactie toevoegen