Naar content
Image
Terug

BioTuinders geven tuinderijen een stem

BioTuinders geven tuinderijen een stem

23 mrt 2017 Redactie Bionext

Ruim 1 jaar geleden hebben biologisch tuinders de vereniging De BioTuinders opgericht. Doel van de vereniging is de tuinderijen een stem geven in de ontwikkelingen binnen de biologische sector en de belangen van de tuinbouw te behartigen naar besluitvormende organisaties toe.

Daarnaast is de vereniging een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring, zo is er najaar 2016 bij de Tuinen van Weldadigheid een bijeenkomst over ‘zaad- en plantgoed’ georganiseerd. Najaar 2017 houdt de BioTuinders een ledenvergadering met als thema ‘bodembeheer’. Voor alle tuinders is goed bodembeheer – beperken grondbewerking, composteren, groenbemester, vruchtwisseling, toepassen potstalmest – de basis voor de tuinderij en hoe we dat doen, gaan we onderling delen.

Het loont om gezamenlijk op te trekken
Blijkt uit de verlaging van het Skaltarief sinds twee jaar voor kleine biologische bedrijven (omzet < € 50.000). Hier hebben de tuinderijen, samen met andere kleinschalige bedrijven, bij Skal op aangedrongen en met resultaat.

Daarnaast gaan we met Skal het gesprek aan over efficiëntere controles en de mogelijkheid om de controles meer te doen op basis van risico inschatting.

Ook heeft de vereniging input geleverd aan Bionext om met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van EZ in gesprek te gaan over meer maatwerk voor kleinschalige bedrijven. Zo is het invullen van de Gecombineerde opgave voor biologische tuinderijen vrijwel onmogelijk door de grote diversiteit aan teelten op een relatief kleine oppervlakte.

Hoe meer bedrijven wij bij dit alles vertegenwoordigen, hoe beter! 
Daarom nodigen we biologische tuinderijen van harte uit lid te worden van de BioTuinders. Ook bedrijven die nog niet officieel gecertificeerd zijn, kunnen lid worden. We verwachten dan wel dat deze tuinderijen binnen twee jaar starten met omschakelen. Via de website houden we de leden op de hoogte van de ontwikkelingen en er zal twee keer per jaar een ledenvergadering zijn. De vereniging is van april t/m oktober in ‘zomerslaap’ omdat we dan doen wat we echt graag willen: biologische groente telen!

Op de website www.debiotuinders.nl kun je het inschrijfformulier downloaden.

De BioTuinders
Luuk Schouten, voorzitter
Mieke Baldé, secretaris

0


0 Reacties Reactie toevoegen