Naar content
Image
Terug

Belangrijke hoorzitting patenten

Belangrijke hoorzitting patenten

16 jan 2018 Redactie Bionext

Woensdag 17 januari vindt in München een hoorzitting plaats naar aanleiding van vragen van Syngenta over de wijzigingen in de implementatieregels van het Europees Octrooi Verdrag.

Vorig jaar besloot het Europees Octrooi Bureau (EOB) om ‘geen patenten meer te verlenen op (eigenschappen van) klassiek veredelde gewassen’. Dit besluit was het resultaat van jarenlange lobby door een brede internationale coalitie van belangenorganisaties zoals Bionext, LTO en Plantum, maatschappelijke organisaties en politici. 

Volgens Syngenta creëert dit besluit juridische onzekerheid voor bedrijven. Daarom hebben ze aan het EOB gevraagd om dit besluit te laten toetsen door de Grote Kamer van Beroep van het Octrooibureau. Daarnaast vragen ze om een nader invulling van het begrip “essentieel biologisch proces”.

Bionext vreest dat dit er toe leidt, mocht Syngenta haar zin krijgen, dat alle lopende bezwaarprocedures tegen patenten op klassieke veredeling weer worden opgeschort. No patents on Seeds is bij de hoorzitting aanwezig. Zie ook www.no-patents-on-seeds.org

Gezamenlijke brief
Ander zorgpunt is het feit dat er (ondanks de wijzigingen in de patentwet) nog steeds patenten worden verleend die natuurlijke eigenschappen van planten en dieren omvatten. Bijvoorbeeld doordat bedrijven claimen dat een eigenschap zowel met klassieke veredeling als met genetische modificatie kan worden ingebouwd. In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie hebben IFOAM-EU, Copa Cogeca (de koepelorganisatie van LTO), ECO-PB (de koepel van biologische veredelaars) en No patents on Seeds hierover hun zorgen geuit bij de Europese Commissie. Zie hier de brief (Engels).
 

0


0 Reacties Reactie toevoegen