Naar content
Image
Terug

Bezwaarprocedure tegen patent op klassiek veredelde broccoli met lange steel

Bezwaarprocedure tegen patent op klassiek veredelde broccoli met lange steel

21 sep 2018 Redactie Bionext

Wat is er aan de hand? 
Op 12 juli 2013 heeft  het Europees Octrooi Bureau (EOB) patent verleend aan Seminis (een van de vele dochterbedrijven van Monsanto) voor klassiek veredelde broccoliplanten met een extra lange steel. Door de lange steel is deze broccoli makkelijker machinaal te oogsten. De lange steel is een eigenschap die al van nature in de broccoli voorkomt. Het is dus geen uitvinding.

Wat is precies het probleem? 
Met dit patent krijgt het Monsanto eigendomsrecht over alle broccoliplanten en -zaden met deze eigenschap. Andere plantenveredelaars, mogen zonder toestemming van Seminis (Monsanto) nu geen rassen meer ontwikkelen of verkopen met dezelfde eigenschap. Eén van de bedrijven die direct benadeeld wordt door dit patent is de Bolster. De Bolster is al jaren bezig met de veredeling van een nieuw broccoliras. Ook deze broccoli heeft een lange steel. De Bolster kan deze broccoli dus niet op de markt brengen zonder toestemming van Seminis (Monsanto). Bart Vosselman, veredelaar bij de Bolster, heeft er geen enkel vertrouwen in dat hij deze toestemming ooit zal verkrijgen. Met als consequentie dat zij dit veredelingsmateriaal kunnen weggooien.

Voor haar veredelingsprogramma met broccoli maakt de Bolster gebruik van plantmateriaal dat het bedrijf  van een universiteit uit Oregon gekregen heeft. Volgens onderzoeker Jim Meyers zat de eigenschap “lange steel” al in het oorspronkelijke materiaal dat hij zowel verstrekt heeft aan Monsanto als aan De Bolster. Deze eigenschap is zeker niet uitgevonden door Monsanto. Kijk voor meer details naar de Zembla-uitzending “de Monsanto-methode". Zowel Bart Vosselman als Jim Meyers komen  hierin uitgebreid aan het woord over het patent op de broccoli.

Waarom wil Bionext juist van dit patent af?
Bionext vindt dat eigenschappen van klassiek veredelde planten niet gepatenteerd mogen worden. Deze eigenschappen komen gewoon voor in de natuur en zijn dus niet als uitvinding te claimen. In het Europees Octrooi Verdrag staat duidelijk dat het niet mogelijk is om een patent te krijgen op klassieke veredeling. Helaas heeft de Hoge Kamer van Beroep van het Europese Octrooi Bureau dit verbod uitgehold door te besluiten dat het niet van toepassing is op de producten (planten, zaden e.d.) die uit deze klassieke veredeling voortkomen. Bionext vreest dat  door deze uitspraak een groot aantal patenten op klassiek veredelde gewassen versneld zal worden goedgekeurd. Om dit proces te stoppen is een internationale aanpak en een wijziging van de Europese patentwetgeving noodzakelijk.

Bezwaarprocedure 
In maart 2014 is een brede coalitie van internationale organisaties (waaronder Bionext) een bezwaarprocedure begonnen tegen dit patent. Daarnaast zijn ongeveer 45.000 handtekeningen overhandigd aan het Europees Octrooi Bureau in München met het verzoek om de broccoli te bevrijden.

Lobby
Omdat we niet alle patenten op natuurlijke eigenschappen kunnen aanvechten én om tot een structurele oplossing te komen, pleit Bionext samen met o.a. Plantum en LTO al sinds 2009 voor aanpassing van de Europese patent-wetgeving. En met succes! Na jaren van lobbyen, campagne voeren en druk vanuit de Europese Commissie besloot het Europees Octrooibureau in juni 2017 om de interpretatie van de patentwet aan te passen en geen patenten meer te verlenen op (eigenschappen van) klassiek veredelde gewassen. Dat is goed nieuws voor klassieke veredelaars, boeren en consumenten.

Waarom is dit nu actueel? 
De bezwaar procedure tegen het patent op de Broccoli met lange steel was eind 2016 stilgelegd door het Europees Octrooi Bureau in afwachting van een mogelijke wetswijziging. Na de aanpassing van de patentwet is de procedure weer voortgezet. Omdat de broccoli het product is van klassieke veredeling die sinds de wetswijziging in 2017 niet meer gepatenteerd mag worden, verwacht Bionext dat het patent verworpen zal worden. Blijkbaar verwacht Monsanto dit zelf ook; de op 19 september geplande hoorzitting is afgelast omdat ze het niet nodig vonden om te komen. De procedure wordt nu verder schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat het nog een paar weken kan duren voordat de definitieve uitspraak er is.

0


0 Reacties Reactie toevoegen