Naar content
Image

Natuur- en landschapswijzer

De afname van de biodiversiteit is een groot probleem. Eén van de oorzaken is de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. Daardoor verliest het landschap aan variatie en komt de natuur in het gedrang.

Veel biologische boeren besteden bewust aandacht aan natuur en landschap op hun bedrijf. Ze nemen bijvoorbeeld gerichte maatregelen om weidevogels te beschermen of zaaien bloemenmengsels langs de randen van hun akkers. Maar nog niet alle boeren doen hier aan mee. Misschien omdat ze denken dat het teveel tijd en geld kost, of omdat ze niet weten hoe ze het aan moeten pakken?

Deze Natuur- en landschapswijzer is bedoeld voor alle biologische boeren en tuinders (en hun gangbare collega’s) die iets (meer) willen doen om de natuur op hun bedrijf te bevorderen.

Met eenvoudige maatregelen, die niet veel geld hoeven te kosten, kunt u ervoor zorgen dat de natuur op uw bedrijf meer kans krijgt. Bijvoorbeeld op het erf, in overhoeken of langs de randen van akkers. Daar heeft u als biologisch ondernemer óók voordeel van: denk bijvoorbeeld aan de natuurlijke vijanden die helpen bij het bestrijden van ziekten en plagen. Of aan onkruiden die minder kans krijgen in percelen met een soortenrijk grasland.

In deze Natuur- en landschapswijzer staat wat u zelf kunt doen en van welke collega ondernemers u kunt leren. Ook vindt u informatie over projecten waar u zich bij kunt aansluiten, zoals Bloeiend Bedrijf. Verder geeft de wegwijzer inzicht in subsidiemogelijkheden en handige websites. Doe er uw voordeel mee!

Lees hier meer over:

Tips voor snel resultaat
Vogels op het erf
Vlinders op het erf
Natuurvriendelijke erfbeplanting
Bijen
Bescherming van akkervogels
Weidevogelsbescherming
Meet de biodiversiteit op uw bedrijf

Maak uw resultaten kenbaar

Heeft u kleine of grote resultaten behaald voor de natuur of het landschap? Laat het weten aan uw collega’s, bezoekers en andere geïnteresseerden. U kunt deze mensen bijvoorbeeld informeren via uw website, een informatiebord op het erf, of een rondleiding tijdens het weekend Lekker naar de Boer.

Ook wij horen het graag als u mooie resultaten te melden heeft. Mogelijk kunnen we die verwerken in deze Natuur- en landschapswijzer.

wist je dat..?!

Rond biologische bedrijven
25% meer vogels en 3 maal zoveel
vlinders voorkomen?