Image

Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Afbeelding Links

Bionext bevordert kennis en kennisontwikkeling

  • We hebben een onderzoeksvisie opgesteld voor de periode 2016-2020
  • We lobbyen voor onderzoeksmogelijkheden voor de biologische sector
  • Via onze keten- en themagroepen, verenigingen en netwerk van onderzoekers en adviseurs inventariseren en prioriteren we de belangrijkste onderzoekswensen
  • We zijn het nationale contactpunt van het Europese Technology Platform Organics en hebben zo invloed op de Europese onderzoeksagenda
  • We zijn supporter van www.biokennis.org de website van Wageningen UR waar onderzoekskennis van en voor de Nederlandse en Vlaamse biologische sector wordt verzameld en verspreid
  • We nemen deel in diverse publiek-private samenwerkingsverbanden in onderzoek die van belang zijn voor de biologische sector, zoals duurzame bodem, plantgezondheid, ruwvoerproductie en graslandbeheer en groene veredeling

Hebt u onderzoekswensen of vragen? 
Kijk wie er in de voor u relevante ketengroepen deelneemt en breng uw vraag daar onder de aandacht. Of neem contact op met onze kennis en innovatie team.

 


Projectleiders Kennis en Innovatie

v.l.n.r. :  Maaike Raaijmakers, Paulien Veerman, Heleen Klinkert, Marian Blom en Hans Fuchs.

      

Afbeelding rechts

Project Innovatiemakelaar

Bionext is een van de innovatiemakelaars in de topsector Agri en Food.

We werken aan innovaties voor de hele sector en voor specifieke ondernemers. We faciliteren/organiseren gesprekken tussen ondernemers onderling of samen met onderzoekers.

Onderwerpen waar we de sector mee op weg hebben geholpen: kennisvragen in de biologische bloembollenteelt, mannelijke dieren vermarkten, lange bewaring van pompoen, mechanische onkruidbeheersing, milde verwerkingstechnieken voor bio-producten.  


Contact? 

Vragen kunt u stellen aan de projectleider kennis & innovatie voor uw sector (zie hierboven) of via innovatiemakelaar@bionext.nl