Image
Terug

Carbon Farming: Boeren voor een betere bodem en klimaat

Carbon Farming: Boeren voor een betere bodem en klimaat

Redactie Bionext

Koolstofvastlegging in de bodem door middel van het verhogen van het organische stof (OS) gehalte heeft agrarische voordelen. Koolstof kan onder andere zorgen voor een goede bodemstructuur, een verbeterde waterhuishouding en een divers bodemleven. Naast deze landbouwkundige voordelen kunnen maatregelen om het OS-gehalte te verhogen er voor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt vastgelegd in de bodem. Hierdoor kunnen ‘koolstofboeren’ bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de gestelde klimaatdoelen.

Bionext is een van de zeven partners in het Europese Carbon Farming-project dat koolstofboeren in de Noordzeeregio wil promoten. Carbon Farming is eind 2018 gestart en zal 3 jaar lopen. Het project kijkt niet enkel naar wat boeren op hun land kunnen doen, maar wil graag de hele keten betrekken. De projectpartners willen samen met geïnteresseerde partijen, binnen en buiten de voedselsector, op zoek gaan naar verdienmodellen die het voor de boer aantrekkelijker moeten maken actief met koolstofvastlegging aan de slag te gaan. 

Concreet willen we met het project maatregelen die boeren kunnen nemen om hun koolstofgehalte in de bodem te verhogen meten, op een rij zetten en communiceren naar de boer. Door middel van interviews, enquêtes en workshops hopen we een brede doelgroep binnen en buiten de voedselketen aan te spreken. Op deze manier willen we verdienmodellen vinden die het mogelijk maken investeringen die nodig zijn breder te dragen, om zo niet alle lasten bij de boer neer te leggen. Ten slotte willen we in de praktijk aan de slag op demonstratievelden en proefboerderijen. Door het organiseren van show cases hopen we te laten zien hoe koolstofvastlegging economische en ecologische waarde kan creëren. En tegelijkertijd kan bijdragen aan het behalen van de klimaatuitdagingen die er liggen, ook voor de landbouwsector.