Image
Terug

Analyse dossier RTL Nieuws

Analyse dossier RTL Nieuws

07 mei 2019 Redactie Bionext
Biologisch in Nederland
In 2018 waren er 5.046 biologische bedrijven, waarvan 2.010 landbouwbedrijven. De biologische keten groeit hard. Sinds 2011 is de biologische sector met 48% gegroeid. Dat vraagt om nóg scherper toezicht en handhaving. Van de 2.010 biologische landbouwbedrijven heeft RTL Nieuws 207 dossiers uitgelicht, reden dat zij spreken van 1 op de 10. 
 
Analyse dossiers
Na het inzien van de dossiers komen we tot de conclusie dat het probleem genuanceerder ligt dan wordt geschetst. Om het in ons perspectief te plaatsen: 
1. In 64 gevallen gaat het om Fipronil-dossiers, het gebruik van een niet-toegestaan schoonmaakmiddel, die allemaal zijn afgehandeld, hersteld of bestraft. De eieren van deze bedrijven zijn destijds (zomer 2018) uit de markt gehaald.
2. Ondanks dat RTL meldt dat het in deze dossiers geen administratieve fouten betreft, blijkt dat het in bijna een derde van de gevallen wel om een administratieve fout gaat, zoals een ontbrekende bon of het niet kunnen aantonen dat iets biologisch is. 
3. Een groot gedeelte betreft input vanuit de gangbare sector, waar een boer gebruik van maakt. Een deel hiervan zijn beginnersfouten, die allemaal hersteld zijn. Overigens is het niet zo dat er automatisch niet-biologische middelen (voer, mest, gewasmiddelen of zaad) wordt gebruikt, maar dat het niet altijd aantoonbaar is dat het om biologische producten gaat. 
4. Tot slot, de kleinste categorie betreft dierenwelzijn (40 bedrijven), waarbij het onder meer gevallen betreft over het hekwerk en de beplanting die niet goed is. Ongeveer de helft van deze gevallen (10%)  betreft dierenleed, waarbij het gaat om te weinig strooisel of een te hoge bezettingsgraad. 
 
Deze 10%, die wat ons betreft niet getolereerd mag worden in onze sector, vraagt om strengere maatregelen. Toch heeft Skal er in deze gevallen voor gekozen om gebruik te maken van de ruimte voor herstel in de biologische wetgeving, waarbij alle incidenten zijn hersteld. In vier gevallen is Skal overgegaan tot het intrekken van het certificaat. Gevallen waarbij de context een grote rol zal spelen in de keuze tot wel of niet decertificeren, die wat ons betreft die individuele aanpak verdienen. 
 
En nu?
Als de publicatie van vandaag één ding duidelijk maakt, dan is het dat de snel groeiende biologische sector extra aandacht moet besteden aan scherpe controles, begeleiding van nieuwe biologische boeren en we toe moeten naar meer transparantie in de keten. Wij juichen het toe als de toezichthouder in de sector de ruimte neemt die de wetgeving biedt om snel bestraffend op te treden wanneer bijvoorbeeld dierenwelzijn in het geding is. En daar waar de wetgeving die ruimte nog niet biedt, denken we graag mee over passende aanvullende maatregelen.
 
Daarnaast zien wij het als onze dringende taak om beginnende bio-boeren en boeren die de omschakeling van ‘gangbaar’ naar bio maken, sneller en beter mee te laten doen. Het aantal gemaakte fouten, ook de vele kleine foutjes, moet naar beneden. Dat kan bijvoorbeeld met het versterken van onze Bio Academy, waar we komende tijd intensiever mee aan de slag zullen gaan. 
 
Tot slot zouden ook nieuwe vormen van transparantie in de keten helpen om het aantal fouten te verminderen. Immers, als je biologische producten in de winkel koopt, moet je de winkelier kunnen vertrouwen dat hij weet wat zich in de keten afspeelt.
 
 

Update 12 juni

Privacy
RTL stelt dat veel boeren fout zitten en dat hun namen bekend gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de hele sector wordt zwart gemaakt. Uit onze eigen analyse blijkt echter dat het om veel afwijkingen en niet om fouten (of overtredingen) gaat. Openbaar maken daarvan zou dus tegen de wetgeving ingaan, die vereist dat we nauwkeurig omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. Omdat veel biologische boeren op het erf wonen waar ze werken, zijn zakelijke gegevens vaak gelijk aan privégegevens, wat om die reden om extra zorgvuldigheid vraagt. 

Transparantie in de keten
Alle adressen van Skal gecertificeerde bedrijven zijn reeds te vinden op de website van Skal, zoals de biologische wetgeving voorschrijft. Bedrijven die gedecertificeerd zijn, worden met naam en adres bekend gemaakt en - vanzelfsprekend - uit die lijst gehaald. Bionext vindt het een goede zaak dat inspectiegegevens binnen verbonden ketens beschikbaar worden en met zakelijke relaties worden gedeeld. Altijd vanuit de keuze van de biologische ondernemers om deze informatie met elkaar te delen. Idealiter wordt het controleregistratiesysteem van Skal daarvoor geschikt gemaakt.