Biohuis

Biohuis is de vereniging van biologische boeren en tuinders. Het credo van Biohuis: Versterken, verbinden, inspireren en beschermen. Daarbij ligt de nadruk op de biologische markt, de biologische regelgeving en de biologische kennisontwikkeling.

Bionext werkt nauw samen met boeren en tuinders die zich verenigd hebben in Biohuis. Via keten- en themagroepen voor dierlijke en plantaardige sectoren zijn boeren en tuinders vertegenwoordigd. Er wordt samengewerkt met verschillende schakels in de keten, nagedacht over gewenst onderzoek en gesproken over regelgeving. Biohuis is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van Bionext en levert een financiële bijdrage voor de kerntaken wetgeving, kennis & onderzoek, communicatie en algemene belangenbehartiging. Leden van de aangesloten verenigingen ontvangen korting op alle betaalde diensten van Bionext. Eén van die diensten is de Biobank, die vraag en aanbod van o.a. biologisch vee, voer en grondstoffen bij elkaar brengt.

Lees meer over Biohuis