Image

Een donatie

Wil je het werk van Bionext financieel ondersteunen? Dan hebben we de volgende mogelijkheden:

 

a. Via een periodieke schenking. Omdat Bionext door de Belastingdienst als ANBI is erkend, is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je kunt dus een hoger bedrag schenken, zónder dat het je meer kost! Het belastingvoordeel komt op deze manier ten goede aan het werk van Bionext.

Je kunt de periodieke schenking vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met Bionext; een notaris dan niet nodig. Vraag hier het formulier aan.

De verdere voorwaarden:

• Het gaat om een vast bedrag per jaar;

• Het bedrag wordt in vaste termijnen (minimaal 1x per jaar) afgeschreven;

• Het gaat om een periode van 5 jaar of langer.

Meer informatie? Neem contact met ons op via donateur@bionext.nl of via 030-2339977.

 

b. Een eenmalige gift. Heb je een meevaller en wil je daar Bionext in laten delen, dan kan dat ook met zomaar een bedrag.

 

c. Een grote gift. Als je een substantieel bedrag beschikbaar wilt stellen, dan zorgen we graag dat dit ook een bestemming krijgt die past bij de gever. Neem in dat geval contact op met de directie.

 

Stichting Bionext, Laan van Vollenhove 3221, 3706 AR Zeist
IBAN: NL63 TRIO 0784 7840 00

Afbeelding

Eenmalige bijdrages

uitleg eenmalige gift en donatieplatform

Afbeelding Links1

Word donateur

Afbeelding Rechts1

Periodieke schenkingen

Afbeelding Links2

Nalatenschappen en legaten