Skip to Content
Image

Biologische landbouw van onbetaalbare waarde

Bavo van den Idsert, directeur Bionext
 

De echte prijs van voeding is een actueel thema dat de komende jaren steeds belangrijker wordt.

Al in 1991 concludeerde het onderzoeksbureau Beerenschot dat biologische landbouw en voeding goedkoper is als je alle maatschappelijke kosten die gangbare landbouw en voeding veroorzaakt, bij de kostprijs van die gangbare producten zou optellen.

Op de Bio1000 is het principe van true pricing & true cost accounting benoemd als een van de beslissende factoren om biologische landbouw en voeding in 2030 tot een van de leidende landbouwsystemen in de wereld te laten uitgroeien.

Biologische landbouw en voeding is een multiduurzaamheidsmethode die een breed palet aan maatschappelijke waarden levert, zoals optimaal dierenwelzijn, behoud van biodiversiteit, verbetering van bodemvruchtbaarheid, binding van CO2 in de bodem (tot 40% meer dan in de gangbare landbouw!), schoon water, een mooi en gevarieerd landschap, eerlijke prijzen voor de producent en een goede gezondheid van plant, dier en mens.

Die maatschappelijk waarden zijn onbetaalbaar en dat heeft ertoe geleid dat niemand ervoor betaalt. Want de natuur, de biodiversiteit, de bodem, de dieren, ze sturen geen rekening en dus wordt er nauwelijks rekening mee gehouden. Uitzondering daarop is bij voorbeeld onze gezondheid: we geven in Nederland meer dan 90 miljard euro uit aan de gezondheidszorg. Een substantieel deel daarvan kan bespaard worden als we stoppen met de overkill aan legen vulmiddelen vol suiker, zout en vet. Ook de waterzuivering stuurt ons hoge rekeningen en de klimaatverandering leidt tot steeds hogere kosten en vormt een reƫle bedreiging voor de voedselzekerheid in de nabije toekomst.

Nu zitten we met de gevolgen daarvan:

  • de temperatuur stijgt (en verhoogt de oogstonzekerheid),
  • de bodemvruchtbaarheid neemt af (en verhoogt de oogstonzekerheid),
  • de welvaartsziekten zijn sterk toegenomen (obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en vele andere voeding gerelateerde ziektes nemen nog altijd toe),
  • de (on)gezondheid van het dier (te hoog antibioticagebruik),
  • de (on)leefbaarheid van het landschap, de afname van de biodiversiteit (90% in afgelopen 50 jaar),
  • om een paar voorbeelden te noemen.

De noodzakelijke transitie van landbouw en voeding gaat alleen plaats vinden als die onbetaalbare maatschappelijke waarden een prijs krijgen. Productiemethoden en producten die deze waarden schaden, zullen ook voor de kosten moeten opdraaien. Bedrijven en consumenten moeten verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die ze aanrichten. De vervuiler betaalt.