Image

Robuuste aardappelrassen

In 2017 hebben 28 biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers en supermarktketens het convenant ‘versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ ondertekend. Met dit convenant wil de biologische sector een duurzaam antwoord geven op de meest verwoestende aardappelziekte: Phytophthora. Bionext heeft hiervoor het initiatief genomen.

Aanleiding
Directe aanleiding voor het convenant is de grote schade die de aardappelziekte phytophthora in 2016 aanrichtte in de biologische aardappelteelt. Aardappels zijn gevoelig voor phytophthora en natuurlijke bestrijdingsmiddelen voor de schimmelziekte ontbreken. Om een nieuwe grote schade door phytophthora te voorkomen is een groei van het aandeel resistente rassen noodzakelijk. Om dit proces te versnellen, hebben de convenantpartners afgesproken deze robuuste rassen* voorrang te geven: bij de productie van pootgoed, bij de teelt en in het winkelschap. Zo is het mogelijk om stapsgewijs op te schalen tot 100% aan robuuste biologische aardappels in 2020. 


Dankzij de inzet van de aardappelkweekbedrijven neemt het aantal robuuste rassen nu al snel toe. Dit jaar zijn er al zo’n 20 robuuste aardappelrassen op de markt die in Nederland geteeld kunnen worden. De verwachting is dat bij de oogst van 2018 ongeveer de helft van de in Nederland geteelde biologische aardappels uit robuuste rassen zal bestaan.

*Robuuste rassen zijn rassen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora en/of zogenaamde vroege rassen. Rassen met een vroege knolvorming kunnen, ook als ze minder resistent zijn, vóór een phytophthora uitbraak al een goede opbrengst geven.

Afbeelding Links

De convenantpartners

- Bionext, met haar leden Biohuis, BioNederland en de Biowinkelvereniging.
- De biologische aardappelkwekers: Agrico, HZPC, C. Meijer B.V., Plantera B.V., Den Hartigh, Europlant, Danespo, Caithness Potatoes B.V., Fam Vos, Carel Bouma biologisch pootgoed B.V. en branche vereniging Plantum.
- De organisaties van de biologische telers: Bdeko, Biowad, Vereniging van Bioboeren Zuid West, Coöperatie Nedato, Stichting Nederlandse Biologische Aardappelpool.
- De winkelketens: Ekoplaza/Udea, Natuurwinkels/Natudis, Estafette Odin B.V. , Albert Heijn, Jumbo Supermarkten, Lidl, Aldi, Superunie.

Ondersteuningsverklaringen
Schaap Holland, A.C. Loogman B.V., Select Potato B.V. en Joh. van Kampen B.V. hebben een verklaring getekend waarin ze de groei naar 100% robuust biologische aardappels in 202O ondersteunen.

Afbeelding Links

Demonstratievelden

Om de biologische aardappeltelers kennis te laten maken met de nieuwe rassen zijn er verspreid over Nederland drie demonstratievelden met robuuste rassen aangelegd. Op onderstaande data kunt u als biologische teler een demoveld bezoeken en krijgt u tevens uitleg over het belang van resistentiemanagement.

Op maandag 9 juli vanaf 19.30 uur bij maatschap Maris- Schreuders, Noordlangeweg 1, Dinteloord (Noord- Brabant). Graag aanmelden bij AnneWillem Maris via fam.maris-schreuders@outlook.com

Op dinsdag 10 juli op proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1 in Munnekezijl (Friesland). Open dag van 13 tot 19 uur. S ’avonds aparte bijeenkomst voor Biowad telers. Hiervoor graag aanmelden bij Eddy van Wijk via eag.van.wijk@agroconnect.nl

Op woensdag 25 juli vanaf 19.30 bij ERF bv, Baardmeesweg 42 in Zeewolde (Flevoland). Graag aanmelden bij Roy Michielsen via roy@erfbv.nl

Resistentiemanagement

Veredelaars maken gebruik van verschillende resistentiebronnen tegen phytophthora. Het aantal beschikbare resistentiegenen is echter beperkt dus daar moeten we heel zuinig op zijn. Phytophthora, is een sterke ziekteverwekker die onder hoge ziektedruk snel kan veranderen (muteren) en de resistentie kan omzeilen (doorbreken). Resistentiemanagement verkleint dit risico en is daarom noodzakelijk. Dit betekent dat biologische akkerbouwers goed in de gaten moeten houden of er in de robuuste rassen aantastingen door phytophthora optreden. In samenwerking met het Louis Bolk instituut en de WUR is hiervoor een factsheet ontwikkeld. Ook zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor biologische akkerbouwers georganiseerd. Bij de demovelden zullen de begeleiders een eventuele aantasting door phytophthora van de verschillende rassen strikt monitoren en bladmonsters van aangetaste planten worden in Wageningen geanalyseerd.