Privacy statement

Bionext legt gegevens vast (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van een lidmaatschap of de verwerking van een gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kan je dit schriftelijk melden aan info@bionext.nl.
Indien je een nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kan je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.
Je kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kan je indienen per mail, brief of telefoon.
Je mag er vanuit gaan dat Bionext voorzichtig omgaat met de verzamelde gegevens en geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden zonder toestemming van jouzelf. Als je via de Community aangeeft dat je bedrijf lid wil worden van Biohuis, BioNederland of Biowinkelvereniging, dan wordt dit verzoek met je bedrijfsgegevens doorgegeven aan de betreffende vereniging en eventueel onderliggende sectorvereniging.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Bionext is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Links naar de website van Bionext zijn slechts toegestaan als ze gebruikt worden als teken van ondersteuning van onze standpunten en ons werk. Voor elke andere wijze van gebruik is schriftelijke toestemming vooraf nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen aan info@bionext.nl. Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarbinnen Bionext haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, herpublicatie, bewerking of toevoegen van informatie is niet toegestaan. 

Cookie Policy

Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen.

Dit gebeurt door zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaardperiode. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in je internetbrowser.

Bionext verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die je ons zelf ter beschikking stelt.

Wijziging van privacystatement

De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de Bionext te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K.

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:

Stichting Bionext
Nieuwe Kazernelaan 2 D42
6711 JC  Ede (GLD)

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41024817