Skip to Content
Image

Nationaal afwegingskader voor GGO teelt in de maak

28 Jan 2016 Redactie Bionext

Nationaal afwegingskader voor GGO teelt in de maak

Gisteren was Bionext aanwezig bij een bijeenkomst voor stakeholders over het nationale afwegingskader voor GGO teelt. Daar is gesproken over de criteria die van belang zijn om te bepalen of een in Europa toegelaten GGO ook in Nederland geteeld mag worden.


Verschillende stakeholders wezen erop dat de overheid eerst een duidelijke landbouwvisie moet ontwikkelen zodat de gevolgen van een specifieke GGO toepassing daaraan getoetst kunnen worden. Bionext heeft gewezen op de risico’s voor de biologische teelt en export. De vrees bestaat dat de afgesproken isolatieafstanden tussen gentechgewassen en gentechvrije teelt niet voldoende zijn om besmetting (met GGO pollen) tijdens de teelt te voorkomen. Ook kan onbedoelde vermenging plaatsvinden tijdens het oogsten, de opslag en transport. Verder brengt de teelt van gentech gewassen in Nederland het vertrouwen van afnemers in (gentechvrije) biologische producten in gevaar.

De inbreng van alle stakeholders wordt verwerkt ineen notitie voor het ministerie van EZ. Mede op basis daarvan zal de staatsecretaris van landbouw het afwegingskader verder uitwerken. 

Wilt u meepraten over dit onderwerp? 
Stuur dan een mail naar raaijmakers@bionext.nl

Achtergrond
Sinds kort hebben Europese landen de bevoegdheid om de teelt van toegelaten GGO’s op hun grondgebied te weren of in te perken. Een nationaal verbod mag niet gebaseerd zijn op risico’s voor de gezondheid of het milieu omdat die al door de Europese voedselautoriteit EFSA beoordeeld zijn. Ethische en maatschappelijke bezwaren mogen wel een rol spelen, mits ze juridisch houdbaar zijn. De Nederlandse regering wil een zogenaamd nationaal afwegingskader opstellen om te bepalen welke GGO’s in ons land geteeld mogen worden.

0