Skip to Content
Image

Bionext op IFOAM Organic World Congress 2014

23 Oct 2014 Redactie Bionext

Van 13 t/m 15 oktober jl. vond het Organic World Congres van IFOAM plaats in Istanbul. Het thema van dit jaar was ‘building organic bridges’. Bionext was uitgenodigd om twee projecten te presenteren waarin dit thema tot uitdrukking komt: ‘Solidair met soja’ en ‘Organic Quality Assurance’.

Solidair met soja is een initiatief van de Nederlandse biologische pluimveeketen. Vertegenwoordigers vanuit de verschillende schakels van de productieketen zetten zich binnen dit project in voor verdere verduurzaming van de biologische pluimveesector. Hierbij worden aanvullende eisen gesteld, bovenop de biologische regels, aan soja van ver dat verwerkt wordt tot biologisch pluimveevoer. De samenvatting van de presentatie vindt u hier.

Tijdens een workshop op het congres over integriteit en kwaliteitsborging in de biologische sector heeft Bionext een inleiding gegeven, waarin het project ‘Organic Quality Assurance’ is gepresenteerd. Binnen dit project zijn 2 instrumenten ontwikkeld om biologische bedrijven te ondersteunen in hun kwaliteitsmanagement bij de inkoop van grondstoffen. Vanaf 2008 kunnen deelnemende bedrijven gebruik maken van de database Biokap, gericht op de monitoring van residuen.

Momenteel is er een tweede instrument in ontwikkeling, in de vorm van een rekenmodule die aangeeft of de aankoop van een bepaalde grondstof bij een bepaalde leverancier een ‘hoog’, ‘gemiddeld’ of ‘laag’ risico vormt. De uitkomst van deze berekening vindt plaats op basis van informatie over het herkomstland, de grondstof, de bewerkingsstappen en de leverancier. Lees hierover meer op www.biokap.com.

0