Skip to Content
Image

Natuurvriendelijke erfbeplanting

Een natuurvriendelijke erfbeplanting is een gevarieerde, streekeigen beplanting. Bij de keuze van de beplanting zijn de ligging van uw bedrijf (de streek), de grondsoort en de waterhuishouding van belang.

Het verdient de voorkeur om zoveel mogelijk gebruik te maken van inheemse en autochtone bomen en struiken. Een haag van coniferen (een exoot) is weliswaar “groen” maar draagt weinig bij aan de biodiversiteit. Inheemse bomen en struiken komen van nature in Nederland voor. Hierdoor kunnen meer van de bij ons levende schimmels, wieren, mossen, insecten, vogels en zoogdieren op, in of bij deze planten leven. Ze hebben dus een hogere natuurwaarde.

Inheemse bomen en struiken
Afhankelijk van de grondsoort zijn onder andere de volgende bomen, struiken en klimplanten geschikt:

Lichte voedselarme zandgrond:
zomereik, berk,  witte of grijze els, beuk, jeneverbes. lijsterbes, liguster, krentenboom, vlier, kruipwilg, inheemse vogelkers, braam, hulst, duindoorn, duinroos, klimop, kamperfoelie.

Vruchtbare zandgrond, veen, zavel en klei:
ruwe iep, hazelaar, Spaanse aak, es, liguster, haagbeuk, veldesdoorn, meidoorn, kornoelje, vuilboom, kardinaalsmuts, zuurbes, hondsroos, egelantier, bottelroos, Gelderse roos, hulst, taxus, sleedoorn, wegedoorn, vlier.

Specifiek voor (zure) veengrond:
zwarte en grauwe els, es, wilg.

Tips voor erfbeplanting 
- Wilt u weten welke soorten bomen, struiken en (bloeiende) kruiden het beste op uw bedrijf passen? Kijk dan naar bestaande beplantingen in uw eigen omgeving. Door in de omgeving van u bedrijf te kijken welke planten het goed doen krijgt u een indruk van de soorten die kenmerkend zijn voor uw streek of grondsoort.
- Neem contact op met uw provinciale stichting voor landschapsbeheer. Zij kunnen u advies geven over de te gebruiken soorten en u wijzen op eventuele subsidieregelingen voor inrichtingskosten. landschapsbeheer.nl (doorklikken naar eigen provincie)
- Plant bomen en struiken die bessen of eetbare zaden dragen. Deze bieden in de herfst en in de winter voedsel aan zoogdieren, vogels en insecten. Besdragende soorten zijn onder andere vlier, meidoorn, zuurbes, gelderse roos, vuurdoorn, lijsterbes en hulst.
- Plant bomen en struiken in de wintermaanden maar niet tijdens een vorstperiode. Houd bij het planten rekening met het ruimtebeslag van een volwassen exemplaar.

Meer informatie:
- Kijk voor advies over inheems en autochtoon plantmateriaal op: heem.nl
- Kijk voor achtergronden en het bestellen van plantmateriaal op genenbankbomenenstruiken.nl
- Kijk voor biologisch (inheems) plantmateriaal op biodatabase.nl
- Zie ook Vogels op het erf, Vlinders op het erf.

wist je dat..?!

Rond biologische bedrijven
25% meer vogels en 3 maal zoveel
vlinders voorkomen?