Image

Biologische bloembollenteelt

Het areaal biologische bloembollenteelt in Nederland is nog zeer beperkt, ongeveer 30 hectare, maar het neemt wel langzaam toe. Er zijn nu zo’n 10 telers van biologische bloembollen waaronder één teler van saffraan krokussen. Daarnaast is er een bedrijf dat zich heeft toegelegd op de broei van bloembollen. Ook het aantal handelsbedrijven en webshops met een biologisch certificaat groeit.

Afbeelding Links

Oriëntatiecursus biologische bloembollenteelt

Bent u bezig met de verduurzaming van uw bedrijfsvoering en geïnteresseerd in de biologische teelt van bloembollen? Stuur een mail naar raaijmakers@bionext.nl en meld u aan als geïnteresseerde voor de oriëntatie cursus biologische bollenteelt. De cursus wordt ingepland bij voldoende deelnemers. De cursus is ook geschikt voor biologische akkerbouwers en veehouders die overwegen om bloembollen in hun bouwplan op te nemen.

Over de cursus
Tijdens de cursus komen zowel de wet en regelgeving als de praktische kant van het biologisch bollen telen aan de orde. We staan uitgebreid stil bij onderwerpen als bodem en bemesting, mechanische onkruidbestrijding, de beheersing van ziekten en plagen en de mogelijkheden voor paralelteelt (het telen van biologisch naast gangbaar) en gebruik van huurland. In dit document leest u meer over de cursus, kosten en voorwaarden.


Project: Stimulering biologische bloembollen

Met financiering van het ministerie van Economische Zaken heeft Bionext een project uitgevoerd om de groei van de biologische bloembollensector te bevorderen. Het project was gericht op potentiele omschakelaars (teelt en handel) en op biologische akkerbouwers die overwegen om bloembollen op te nemen in hun vruchtwisseling.

Als onderdeel van het project heeft Bionext samen met de KAVB op 1 december 2016 een studiedag georganiseerd. Hier kunt u alles lezen over deze studiedag. Daarnaast is de bestaande onderzoekskennis over de biologische bloembollenteelt beter zichtbaar gemaakt op de Biokennis website.

Wilt u meer weten over dit project of over de kansen voor biologische bloembollenteelt neem dan contact op met raaijmakers@bionext.nl

Afbeelding Links

Waarom biologisch telen?

Telers van biologische bollen kiezen bewust voor een milieuvriendelijke teeltmethode. Dit kan zijn omdat ze in de gangbare teelt de kwaliteit van de grond achteruit zien gaan, niet (meer) met chemisch-synthetische middelen willen werken of in willen spelen op een groeiende consumentenvraag naar ‘bij-vriendelijke’ bollen. Meer weten? Bekijk hier een aantal interviews met onder andere collega Maaike tijdens het Flower Science Congres over vitale teelt.

Wat is biologisch telen?
Biologisch telen is telen in samenwerking met de natuur. Sterke rassen en een gezonde en weerbare bodem zijn de basis van een succesvolle teelt. Door het toepassen van vruchtwisseling en natuurlijke bemesting worden bodemprocessen gestimuleerd en bodemziekten voorkomen. De aanleg van bloemenstroken stimuleert natuurlijke vijanden die ziekten en plagen mee in toom kunnen houden.

Afbeelding rechts

Assortiment

Tulp is nu het meest geteelde biologische gewas onder de bollen. Daarnaast worden onder andere biologische krokussen, narcissen, dahlia’s blauwe druifjes en lelies geteeld.

Verkooppunten
In diverse tuincentra kunt u biologische bollen kopen. Daarnaast kunt u ze online via de volgende sites bestellen

www.ecobulbs.nl
www.mantelholland.com/biologische bloembollen
www.naturalbulbs.nl
www.bulbinature.nl
www.landschapnoordholland.nl