Image

Betere regels

De wetgeving voor biologische bedrijven is een Europese zaak. De Europese instituten (Europees Parlement, de Commissie en de Raad van ministers) maken samen een verordening waarin de principes, de productieregels en de controle-eisen vastliggen. Die wordt in alle landen uitgevoerd door de overheid, in Nederland door het ministerie van Economische Zaken. 

De wet even aanpassen is er dus niet bij, veranderingen zijn meestal tijdrovend. Bionext lobbyt om standpunten van de Nederlandse biologische boeren, handel, verwerking en winkeliers onder de aandacht te brengen bij wetgevers en beleidsmakers. We werken samen met belangenorganisaties in andere landen en zijn actief in de IFOAM EU.

Afbeelding Links

Hoe gaat dit in zijn werk?

De keten- en themagroepen formuleren adviezen over gewenste regels of signaleren knelpunten. Bionext voorziet de ketengroepen van achtergronden, informatie uit andere landen en wetstechnische kennis die van belang is voor standpuntvorming. De adviezen worden door het ketenverenigingsoverleg van het Biohuis, BioNederland/VBP en de Biowinkelvereniging gebruikt om een standpunt te bepalen. 

Bionext geeft informatie, verdedigt standpunten en bespreekt knelpunten met het ministerie van EZ, Skal en (via de IFOAM EU) bij de Europese instituten.


Meer informatie over regelgeving?
Voor algemene vragen over Nederlandse en Europese regelgeving kunt u terecht bij Marian Blom. Voor vragen over de toepassing van de regelgeving op individuele, gecertificeerde bedrijven verwijzen we u naar Skal Biocontrole.

 


Betere productievoorwaarden

Biologische ondernemers moeten voldoen aan de in Nederland geldende wetgeving. Dat botst soms met de biologische productiewijze. Denk bijvoorbeeld aan de fosfaatwetgeving of de hygiënewetgeving. 

Samen met de verenigingen Biohuis, BioNederland/VBP en Biowinkelvereniging brengt Bionext het belang van de biologische ondernemers onder de aandacht bij de beleidsmakers. Soms samen met organisaties als LTO, Plantum, BO Akkerbouw, NFO, Zuivel NL, FNLI en anderen.

Afbeelding rechts

Betere communicatie

Als in de kranten, op twitter of andere media de biologische sector in het nieuws komt, is dat meestal positief, maar niet altijd. Bionext checkt de feiten, bereidt communicatie voor en treedt op als woordvoerder bij onderwerpen die de ketens overstijgen. We doen dat in overleg met de besturen van de verenigingen die bij ons aangesloten zijn.

Word lid van Bionext 

Samenwerking in de keten is de beste garantie voor een gezonde ontwikkeling van de biologische landbouw en voeding. Sluit u aan bij een van de verenigingen:
• Biohuis (bio boeren) via www.biohuis.org
• BioNederland (bio handel en verwerking) via www.bionederland.nl 
• Biowinkelvereniging (bio winkels) via www.biowinkelvereniging.nl