Algemene Voorwaarden Bionext Community

Versie 1.1

1. Definities

Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden www.bionext.nl van Bionext, versie 1.1.

Bionext: Stichting Bionext, de ketenorganisatie voor de hele biologische sector van boer tot en met consument.

Verenigingen: de verenigingen Biohuis, BioNederland VBP en Biowinkelvereniging.

Leden / lid: Leden (/lid) van de verenigingen Biohuis, Bionederland VBP en Biowinkelvereniging.

Biohuis: vereniging van biologische boeren, www.biohuis.nl 

BioNederland VBP: vereniging van biologische handel en verwerking, www.vbpbiologisch.nl 

Biowinkelvereniging: vereniging van biologische winkels, www.biowinkelvereniging.nl 

CRM database: Custom Relation Managament systeem van Bionext.

Stamgegevens: gegevens waarmee leden geregistreerd staan in het CRM van Bionext.

Organisatieadministrator: verantwoordelijke binnen een organisatie, cq van een lid, die de stamgegevens van een lid kan aanpassen en medewerkers rechten kan toekennen.

Project: een onderwerp in de Community waar een geselecteerd aantal leden, niet-leden, Bionext medewerkers en/of verenigingsmedewerkers aan deel neemt. 

Projectregisseur: de leider van een project

Projectdeelnemer: deelnemer aan een project

Dashbord: de persoonlijke inlogpagina waar een lid het overzicht van functionaliteiten, projecten en agenda’s kan beheren.

 

 

2. Algemeen

 1. Bionext beoogt met de Bionext Community haar missie om de hele keten van boer tot en met consument te verbinden.
 2. Bionext verleent vooralsnog alleen leden van Biohuis, BioNederland en de Biowinkelvereniging toegang tot de community, alsmede genodigden door Bionext.
 3. Bionext houdt op basis van de opgaven van Biohuis, BioNederland en Biowinkelvereniging per vereniging een ledenbestand aan in haar CRM database.
 4. De CRM database met de ledenbestanden is gekoppeld aan de Bionext Community voor de online identificatie van leden en het verlenen van toegang tot de Community.
 5. De verantwoordelijkheid voor de aanlevering en up to date houden van de ledenaanmeldingen en -afmeldingen liggen bij de verenigingen. 
 6. Klachten van leden van een van de verenigingen die niet kunnen inloggen moeten bij de betreffende vereniging ingediend worden.

 

3. Aanmeldingsprocedure

 1. Iedereen die lid is van een van de drie verenigingen of lid geworden is,  ontvangt een email met een initieel wachtwoord voor inlog op de Community.
 2. Bionext kan genodigden toevoegen aan de Community om te participeren in projecten. 
 3. Niet-leden kunnen alleen toegang verkrijgen tot de Community als zij lid worden van een van de verenigen.
 4. Aanmelding als lid van een van de verenigingen om toegang te krijgen tot de Community kan via de Community aangevraagd worden. Het aanmeldingsformulier wordt binnen 72 uur in behandeling genomen.
 5. Na goedkeuring van het lidmaatschap wordt een voorlopige inlogcode toegestuurd. Bij tijdige betaling van de eerste lidmaatschapscontributie wordt de inlogmogelijkheid gecontinueerd. Bij niet tijdige betaling wordt toegang ingetrokken.

 

4. Toegangsrechten

 1. Leden hebben recht op toegang tot hun eigen stamgegevens in Bionext CRM en wijziging daarvan.
 2. Leden hebben het recht om hun eigen stamgegevens te beheren in de Community (en de daaraan verbonden CRM).
 3. Leden hebben het recht om medewerkers aan te melden en af te melden voor toegang tot de Community via het beheer van de eigen stamgegevens door de organisatieadministrator van het betreffende lid.
 4. Leden hebben recht op het ledennieuws van Bionext, waarvoor Bionext verantwoordelijk is.
 5. Leden hebben recht op het ledennieuws van hun eigen vereniging, waarvoor hun eigen vereniging verantwoordelijk is.
 6. Leden kunnen reageren op berichten en zijn zelf verantwoordelijk voor hun reactie.
 7. Bionext en de verenigingen behouden zich het recht voor om reacties van leden zonder opgave van reden te verwijderen.
 8. Bionext en de verenigingen kunnen leden en genodigden toegang geven om deel te nemen in een project.
 9. Bionext medewerkers en de leden van de verenigingsbesturen kunnen als lezer toegevoegd worden aan projecten.  
 10. Verenigingen kunnen besluiten om leden de toegang tot de Community te ontzeggen, bij voorbeeld in geval van nalatigheid ten aanzien van de (tijdige) betaling van contributies.
 11. Bionext is niet aansprakelijk als verenigingen individuele leden de toegang tot de Community ontzeggen. Klachten hierover moeten schriftelijk (per email) aan het secretariaat van de betreffende vereniging kenbaar gemaakt worden.

 

 1. Toestemming gebruik cookies
 2. Bionext Community maakt gebruik van cookies voor optimale prestatie van de community en voor het op maat aanbieden van informatie. 
 3. De gebruikers van de Community geven met het akkoord gaan op de Algemene Voorwaarden toestemming voor het gebruik van cookies.

 

6. Gebruiksrechten en intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom van alle informatie op de Community is van Bionext en de verenigingen. Zonder toestemming van Bionext en de verenigingen mag niets buiten de Community gepubliceerd en vermenigvuldigd worden.
 2. Alle informatie in het ledengedeelte van de Community is vertrouwelijk.
 3. Leden en niet-leden die toegang hebben tot het ledengedeelte gebruiken de informatie alleen voor zichzelf, binnen hun bedrijf en in contact met leden van een van de drie verenigingen.
 4. Alle documenten die in projecten gedeeld worden, worden door deelnemers aan projecten alleen gebruikt binnen de projectgroep en in relatie tot de leden van de verenigingsbesturen, tenzij in overleg met de projectleider overeenstemming is om documenten te delen.
 5. De projectleider is verantwoordelijk voor communicatie over projecten in de Community.
 6. Deelnemers aan de Community hebben het recht om op hun dashboard trefwoorden aan te vinken die in het totaalaanbod van nieuws en agenda selecties aanbrengen. Deze kunnen te allen tijde weer gewijzigd worden.

 

7. Onvoorzien

 1. Ten aanzien van alle onderwerpen waarin de Algemene Voorwaarden nu nog niet voorzien heeft Bionext het recht om een besluit te nemen. Dit besluit wordt uiterlijk binnen drie  maanden na de datum van het besluit verwerkt in een vernieuwde versie van de Algemene Voorwaarden.