Image
Back

Startbijeenkomst netwerk ‘Strokenteelt in de akkerbouw’

Startbijeenkomst netwerk ‘Strokenteelt in de akkerbouw’

16 Mar 2018 en 16 Mar 2018

Bionext en WUR nodigen biologische akkerbouwers met interesse in strokenteelt uit voor de startbijeenkomst van het netwerk ‘Strokenteelt in de akkerbouw’ op 16 maart a.s. van 10.00 – 12.30 uur met aansluitend een lunch bij PPO, Edelhertweg 1, Lelystad. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via dit formulier.

Tijdens de startbijeenkomst bepalen we gezamenlijk waar de deelnemers mee aan de slag willen binnen het netwerk en op welke thema’s de focus zal komen te liggen. 

Strokenteelt, het telen van verschillende gewassen in naast elkaar gelegen stroken, heeft verschillende voordelen: de biodiversiteit op de akker neemt toe, plantenziektes verspreiden zich minder door het gewas en er kunnen positieve effecten zijn op de opbrengst. Er zijn ook uitdagingen, bijvoorbeeld rond mechanisatie, organisatie en logistiek en het vermarkten van de gecreëerde meerwaarde. Meer informatie over strokenteelt vindt u hier.

Het netwerk is onderdeel van het Europese Horizon2020 project DiverImpacts

Contactpersoon: Heleen Klinkert