Skip to Content
Image

Verwante keurmerken

Er wordt wel eens gesproken over het 'woud van keurmerken' als het gaat over de keurmerken op voeding. Dat is nogal overdreven. Keurmerken zijn afkomstig van onafhankelijke partijen. Daarnaast zijn er merken of claims afkomstig van producenten, die niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Ze kunnen dus terecht zijn, maar soms ook gewoon reclame, niet relevant of overdreven.
In de Nederlandse winkels vind je vrijwel uitsluitend het 'groene blaadje' op biologische voeding. Ook producten met EKO-keurmerk of Demeter-merk zijn biologisch. Het groene blaadjes staat dan ook altijd samen met deze keurmerken op de verpakking. Andere Europese landen gebruiken ook nog vaak hun nationale keurmerken samen met het 'groene blaadje'.  Het Europese keurmerk is verplicht voor producten die in Europa worden geproduceerd of verwerkt. Producten van buiten de EU, of onverpakte producten, mogen het Europese keurmerk gebruiken als ze aan de EU-eisen voldoen.

Naast EKO en Demeter zijn er ook andere keurmerken voor duurzame[r] voeding. In dit overzicht presenteren we de belangrijkste. 

EKO-keurmerk

Boeren volgens biologische principes gaat verder dan wat er in de Europese wetgeving is vastgelegd. De meeste biologische boeren en producenten gebruiken bijvoorbeeld groene stroom, doen aan natuurbeheer, werken met zorgbehoevenden, letten op verpakkingen enz. Als bedrijven willen laten zien dat zij deze principes onderschrijven, gebruiken zij daarvoor het EKO-keurmerk. Het EKO-keurmerk staat dus voor gecontroleerd biologische producten van producenten die bovenwettelijke duurzaamheidsinspanningen leveren.

Behalve het keurmerk op producten is er ook een EKO-keurmerk Goud, Zilver of Brons voor restaurants en cateraars die minimaal 15%, 50% of 100% biologisch inkopen. Dit keurmerk is er omdat een gast alleen door certificering zeker weet of wat als biologisch op de menukaart staat dit ook echt is. Daarnaast hebben EKO-restaurants oog voor andere duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering.

Het EKO-keurmerk Winkels helpt de consument bij het kiezen voor winkels die minimaal 90% biologisch verkopen en een actief duurzaamheidsbeleid voeren met jaarlijkse verbeterdoelen.

www.eko-keurmerk.nl

Demeter

Het Demeter-keurmerk is het keurmerk voor de biologisch-dynamische (BD) landbouw. Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen aan de normen voor biologische landbouw. Daarnaast zijn er specifieke eisen om het Demeter-keurmerk te mogen voeren, bijv. op het gebied van vruchtwisseling, mestgebruik en teelt van minimaal 80% van het veevoer op het eigen bedrijf. Biodynamische boeren en verwerkers besteden veel aandacht aan het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en de sociale en economische vernieuwingen op en rond een bedrijf. Hierdoor zijn biodynamisch werkende bedrijven vaak betrokken bij nieuwe initiatieven zoals zorglandbouw.

Naast controleerbare normen maakt elke boer individuele keuzes op basis van de principes en meer algemene richtlijnen. Zo ontwikkelt elke boer zijn eigen bedrijfsidentiteit.

Demeter producten zijn vooral te koop in natuurvoedingswinkels, webwinkels en op boerenmarkten.

www.stichtingdemeter.nl

 

Niet-biologische keurmerken

Een van de kenmerken van biologisch is dat de hele keten gecontroleerd kan worden. Bij sommige soorten voedsel kan dat niet, zoals wild en wilde vis. Voor die producten, hoe natuurlijk deze ook geleefd hebben, is geen bio-keurmerk mogelijk. Er ligt wel kweekvis als garnalen of zalm met een 'groen blaadje' in de schappen.

MSC
Vis met het internationale MSC-keurmerk is afkomstig uit een gezond visbestand dat goed wordt beheerd en waarbij de visserij geen schade toebrengt aan de natuurlijke leefomgeving van de vis. MSC stelt geen dierenwelzijnseisen.

ASC
Aquaculture Stewardship Council (ASC) voor vis is een standaard voor verantwoorde viskweek. ASC is in 2012 geïntroduceerd. Het aantal soorten waarvoor een ASC standaard bestaat is nog beperkt. Het keurmerk stelt eisen ten aanzien van milieu, diergezondheid, biodiversiteit en de arbeidsomstandigheden van medewerkers van (vooral Aziatische) kwekerijen. Er zijn geen expliciete dierenwelzijnseisen en welzijnseisen voor de slacht.

Beter Leven
Het Beter Leven systeem van de Dierenbescherming is een label voor dierenwelzijn, dat werkt met 1, 2 of 3 sterren. Wat een ster betekent, verschilt per diersoort. Grofweg betekent 1 ster: een kleine verbetering t.o.v. regulier (scharrel), 2 sterren: een duidelijke verbetering t.o.v. regulier (vrije uitloop) en 3 sterren: biologisch. Omdat Beter Leven alleen naar dierenwelzijn kijkt, kan het een enkele keer gebeuren dat 3 sterren ook op niet-biologische producten staan. Zo is er het Rondeel-ei met drie sterren. Label Rouge, het Franse keurmerk voor boerenscharrelkip met uitloop, is vergelijkbaar met 2 sterren.

Erkend Streekproduct
Het keurmerk ‘Erkend Streekproduct’ wordt toegekend aan producten uit een duidelijk omschreven productiegebied en waarvan ook de grondstoffen uit de streek komen. Ze moeten op een maatschappelijk verantwoorde wijze geproduceerd zijn, bijvoorbeeld minimaal 2 sterren Beter Leven.

Milieukeur
Milieukeur is te vinden op zowel food als non-food producten. Milieukeur kijkt naar een breed palet aan milieuaspecten dat de hele levenscyclus van het product bestrijkt. Milieukeur betekent dat een product aan hogere, maar wel breed haalbare milieueisen voldoet.

Fairtrade/Max Havelaar
Het internationale Fairtrade keurmerk heet in Nederland ook wel het Max Havelaar keurmerk. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Het keurmerk is te vinden op producten zoals tropisch fruit, koffie, thee, chocolade, sappen, bananen en bloemen.

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance Certified is te vinden op producten uit tropische gebieden. Het stelt eisen op het gebied van milieu en natuurbehoud, arbeids- en sociale omstandigheden. De eisen voor bestrijdingsmiddelen zijn minder stringent dan in de biologische teelt; er zijn wel eisen ten aanzien van energiegebruik, erosiebestrijding en waterbeheer.

UTZ Certified
UTZ helpt boeren betere producten (koffie, thee, cacao) te produceren met hogere opbrengsten en daarmee een beter inkomen te verwerven. Arbeiders en hun families hebben toegang tot goede huisvesting, schoon drinkwater, scholing en gezondheidszorg. Producenten hanteren arbeidsrechten en gebruiken zo min mogelijk water, energie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. UTZ kent geen minimum- of garantieprijzen.

wist je dat..?!

Rond biologische bedrijven
25% meer vogels en 3 maal zoveel
vlinders voorkomen?