Skip to Content
Image
Back

Varkens naar buiten: slecht voor het milieu?

Varkens naar buiten: slecht voor het milieu?

23 Apr 2019 Redactie Bionext

Begin dit jaar is Bionext gestart met een éénjarig project over de risico’s van het buitenhouden van varkens. Al een aantal jaar spelen er maatschappelijke discussies rondom het buitenhouden van dieren, vanwege de mogelijke effecten op volksgezondheid (fijnstof, endotoxinen), diergezondheid (ziekte-insleep, AVP) en milieu (ammoniak, geurhinder).

Om te onderzoeken of deze zorgen terecht zijn, brengen we in kaart welke problemen zich (kunnen) voordoen en wat varkenshouders doen om mogelijke problemen te beperken. Hierbij is het belangrijk dat maatregelen ook effectief zijn voor de open systemen met uitloop zoals wij die in de biologische veehouderij hebben. De focus ligt hierbij op de varkenshouderij omdat er in de pluimveesector al veel onderzoek loopt. In de eerste fase hebben we gesproken met experts op gebied van volksgezondheid en diergezondheid. Op basis daarvan denken we dat vooral op het gebied van milieu nog ruimte voor verbetering is in de biologische varkenshouderij.

Tegelijkertijd weten we ook dat veel biologische varkenshouders zich bezighouden met het milieuvraagstuk. Bent u biologisch varkenshouder en houdt u in uw bedrijfsvoering rekening met het milieu? Projectleider Gerdine Kaptijn van Bionext wil dan graag van u horen wat u doet op uw bedrijf om bijvoorbeeld emissies te beperken. Als u uw gegevens stuurt aan kaptijn@bionext.nl, neemt Gerdine contact met u op voor een (telefonisch) interview.

0


0 Reacties Add Comment