Skip to Content
Image
Back

Reactie RTL: Biologische producten

Reactie RTL: Biologische producten

07 May 2019 Redactie Bionext

In de nieuwsuitzending van 7 mei stelt RTL op basis van hun eigen onderzoek dat er 'in winkels (…) honderden producten onterecht worden verkocht met een biologisch label’.

Dierenwelzijn is een van de belangrijkste waarden van onze sector en het is daarom pijnlijk om te zien dat de regels in enkele gevallen niet zijn gevolgd. Wij vinden dit ontoelaatbaar en ondanks de wettelijke ruimte voor herstel, verdienen deze gevallen onze volle aandacht. 

Om biologisch te zijn moeten boeren en producenten aan veel verschillende eisen voldoen en dat is goed. Dit betekent echter ook dat een fout snel is gemaakt. De biologische wetgeving biedt bedrijven ruimte voor het verbeteren van fouten, zodat boeren niet direct hun certificaat verliezen. Bij herstel van hun afwijking mogen ze hun certificaat behouden. Ernstige overtredingen kunnen we als sector niet tolereren. Die moeten tot verlies van het certificaat leiden, waardoor de producten van dat bedrijf automatisch niet meer biologisch zijn.

De biologische sector groeit snel. Vooral beginnende biologische boeren en omschakelende boeren uit de gangbare landbouw maken relatief veel fouten, zo blijkt uit onze analyse van de betreffende dossiers. Fouten die onze aandacht verdienen en ons erop wijzen dat we deze boeren nog beter moeten begeleiden.

 

Update 12 juni

 

Privacy 

RTL stelt dat veel boeren fout zitten en dat hun namen bekend gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de hele sector wordt zwart gemaakt. Uit onze eigen analyse blijkt echter dat het om veel afwijkingen en niet om fouten (of overtredingen) gaat. Openbaar maken daarvan zou dus tegen de waetgeving ingaan, die vereist dat we nauwkeurig omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. Omdat veel biologische boeren op het erf wonen waar ze werken, zijn zakelijke gegevens vaak gelijk aan privégegevens, wat om die reden om extra zorgvuldigheid vraagt. 

 

Transparantie in de keten

Alle adressen van Skal gecertificeerde bedrijven zijn reeds te vinden op de website van Skal, zoals de biologische wetgeving voorschrijft. Bedrijven die gedecertificeerd zijn, worden met naam en adres bekend gemaakt en - vanzelfsprekend - uit die lijst gehaald. Bionext vindt het een goede zaak dat inspectiegegevens binnen verbonden ketens beschikbaar worden en met zakelijke relaties worden gedeeld. Altijd vanuit de keuze van de biologische ondernemers om deze informatie met elkaar te delen. Idealiter wordt het controleregistratiesysteem van Skal daarvoor geschikt gemaakt.

 

0


0 Reacties Add Comment