Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Afbeelding Links

Project ‘Marktkansen voor kalveren met meerwaarde’ van start
Bionext is samen met de sector het project ‘Marktkansen voor kalveren met meerwaarde’ gestart. Hierin wordt de haalbaarheid van verschillende concepten voor het biologisch houden en vermarkten van kalveren onderzocht, die geboren worden op biologische melkveebedrijven. De concepten die positief scoren op haalbaarheid worden uitgewerkt met ketenpartijen (veehouders, handelaren, verwerkers en retail). Dit project wordt medegefinancierd door de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en loopt van januari 2016 t/m februari 2017.

Het projectteam 

  • Peter de Nooij, biologisch melkveehouder en bestuurslid de Natuurweide 
  • Jan Broenink, biologisch melkveehouder en bestuurslid ‘Natuurboeren uit de buurt’
  • Jos Groothedde, Groothedde BV
  • Bart Boon, Ecofields
  • Maurits Steverink, True Food Projects
  • Miriam van Bree, Bionext
  • Heleen Klinkert, Bionext (projectleider)


 

Afbeelding rechts

Project 'Zorg voor het kalf 2015' afgerond
In 2015 heeft Bionext met de werkgroep Zorg voor het kalf een analyse gemaakt van de levensfases van het kalf. Per levensfase heeft de werkgroep in beeld gebracht welke keuzes een veehouder kan maken die een positieve invloed hebben op het welzijn van het kalf. De resultaten van deze analyse zijn verwerkt in een verslag en teruggekoppeld naar de biologische zuivelsector. 

 

Berichten

Vermarkting stierkalveren: oproep aan Brabantse en Friese veehouders

Tweede Kamer vraagt actieplan 'kalf bij de koe'

Belangstelling voor alternatieve afzetkanalen voor biologische kalveren