Solidair met soja

Biologische pluimveesector stelt extra eisen aan bio soja van ver

Bionext is projectleider van het initiatief Solidair met soja. Dit initiatief richt zich op verdere verduurzaming van de biologische pluimveesector door aanvullende eisen te stellen aan biologische soja van ver die verwerkt wordt tot biologisch pluimveevoer. Het initiatief wordt ondersteund door vertegenwoordigers vanuit alle schakels van de productieketen, van sojahandelaar tot aan retailorganisatie.

Wilt u meer informatie over Solidair met soja of bent u geïnteresseerd in aansluiting bij het initiatief? Neem dan contact op met Heleen Klinkert, klinkert@bionext.nl, 030-2339973.

Afbeelding Links

Convenant ‘Solidair met soja’
De uitgangspunten en doelstelling van Solidair met soja zijn vastgelegd in een convenant dat door de projectpartners is ondertekend. Het convenant is open voor nieuwe partijen die zich willen aansluiten. Klik hier voor de volledige tekst van het convenant.