Veehouderij en viskweek

De belangrijkste verschillen tussen biologische en reguliere veehouderij zijn:

 • jonge en aangekochte dieren hebben een biologische herkomst
 • stallen, weides en uitloop zijn zo natuurlijk mogelijk ingericht, zijn ruim genoeg en bieden voldoende beschutting
 • dieren kunnen naar buiten
 • stallen hebben daglicht, ventilatie, genoeg droge ligruimtes met stro
 • dieren krijgen biologisch geproduceerd voer
 • aan krachtvoer is een maximum gesteld
 • de boer kiest rassen met een natuurlijke weerstand
 • reguliere geneesmiddelen en antibiotica mogen worden toegediend onder toezicht van een veearts, maar alleen bij ziekte en niet preventief
 • er is een medicijnregistratie per dier
 • staarten couperen, tanden knippen, snavels kappen is niet toegestaan
 • dieren mogen niet worden vastgezet tenzij dit voor de veiligheid nodig is.

Skal Biocontrole heeft een informatieblad beschikbaar over biologische veehouderij. 

Biologische viskweek (aquacultuur) vindt op dit moment in Nederland niet plaats. Wel zijn er gecertificeerde producten uit andere EU-landen in Nederland te koop, zoals uit Ierland, Frankrijk, Duitsland of Griekenland. Er is viskweek op land en in zee.

De belangrijkste verschillen tussen biologische en reguliere viskweek zijn:

 • dieren hebben voldoende ruimte om zich goed te voelen in hun omgeving
 • er zijn eisen aan de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte, en de filtratie
 • watertemperatuur en lichtintensiteit moeten passen bij de natuurlijke omstandigheden van de locatie en de diersoort
 • de bodem moet passen bij de aard van het dier (bijv. klei in geval van karpers)
 • er zijn welzijnseisen zoals een maximaal aantal dieren per m3, afhankelijk van de soort
 • de kweker houdt toezicht op de toestand van de vis, zoals verwondingen, groeitempo, gedrag en gezondheid
 • gesloten recirculatiesystemen bij productie zijn niet toegestaan
 • het voer moet minimale impact op het milieu hebben; dieren krijgen biologisch voer aangevuld met afval uit duurzame visserij
 • er zijn slachttechnieken voorgeschreven om onnodig lijden te voorkomen

De Nederlandse tekst van de Europese Verordening vind je hier.