Skip to Content
Image

Meet de biodiversiteit op uw bedrijf

Deze Natuur- en landschapswijzer van Bionext helpt u op weg om de biodiversiteit op uw bedrijf te vergroten. De volgende stap kan zijn om in kaart te brengen hoe uw bedrijf scoort op dit vlak. Oftewel: welke bijdrage u met uw bedrijf levert aan de biodiversiteit. Hiervoor heeft CLM, adviesbureau voor duurzame landbouw,een biodiversiteitsmeetlat ontwikkeld: gaiameetlat.nl.

De meetlat bestaat uit ongeveer 40 vragen verdeeld over 6 bouwstenen:

1. Vee, ras en gewas
2. Teeltmaatregelen: functioneel
3. Teeltmaatregelen: natuurgericht
4. Kleine en lijnvormige natuur- en landschapselementen
5. Grote natuurelementen
6. Natuurgerichte maatregelen op het erf.

Op gaiameetlat.nl kunt u een online vragenlijst invullen. Dit duurt ongeveer 20-30 minuten. U krijgt bijvoorbeeld vragen over hoeveel gewassen en rassen u verbouwt, hoe u met de bodem omgaat, of u nestkasten voor vogels heeft en welke groene elementen er zijn op uw land en uw erf. Als u klaar bent met invullen, ziet u direct uw score voor de biodiversiteit.

De resultaten zijn ingedeeld in score per bouwsteen (zie de 6 bouwstenen hierboven), de biodiversiteit per soortengroep (bijv. akkerflora, weidevogels, libellen en amfibieën) en het areaal met extra biodiversiteitswaarde.

Het aardige van de meetlat is dat hij ook inzicht geeft in de score ten opzichte van een referentie 'bedrijf met veel biodiversiteit'. Binnenkort wordt dit nader uitgewerkt als referenties per sector, en voor  biologische én gangbaar. Ook brengt de meetlat u op ideeën voor extra natuurmaatregelen op uw bedrijf. Doe er uw voordeel mee!

 

wist je dat..?!

Rond biologische bedrijven
25% meer vogels en 3 maal zoveel
vlinders voorkomen?