Image
Back

NWO en MIN EZ investeren 1 miljoen in internationaal bio-onderzoek

NWO en Ministerie van EZ investeren 1 miljoen in internationaal bio-onderzoek

11 Oct 2016 Redactie Bionext
Nederland investeert met 22 andere Europese landen in internationaal onderzoek voor de biologische landbouw en voeding, afgestemd binnen het CORE Organic netwerk. Dit netwerk bestaat sinds 2007 en de deelnemende landen hebben samen met de Europese Commissie in 4 rondes voor 33 miljoen aan onderzoek gefinancierd.

In 2016 bereiden de landen een nieuw oproep voor onderzoeksvoorstellen voor; de oproep wordt naar verwachting in december 2016 opengesteld. De Nederlandse overheid stelt, via het ministerie van Economische Zaken en de NWO, voor deze oproep een bedrag van 1 miljoen euro ter beschikking. Op advies van de sector heeft de overheid gekozen om het budget in te zetten op drie thema's, gespecialiseerde plantaardige productiesystemen, robuuste dierlijke productiesystemen en garantie van voedselkwaliteit.

Bionext is verheugd met deze inbreng. Marian Blom, kenniscoördinator: "Hiermee krijgt de biologische sector flinke ondersteuning om met Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen de verdieping van de systeemaanpak en productkwaliteit in de keten op te pakken."

De volledige beschrijving en de voorwaarden voor deelname worden in december gepubliceerd. Bionext wordt nationaal contactpunt en daarmee eerste aanspreekpunt voor vragen. 
0


0 Reacties Add Comment