Skip to Content
Image

Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Back

Netwerk Onderwijs voor biologisch op stoom!

Netwerk Onderwijs voor biologisch op stoom!

22 Dec 2016 Redactie Bionext
Op 18 januari op de Bio-Beurs wordt de volgende stap gezet in het project Onderwijs voor biologisch, met een breed gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven en de tweede bijeenkomst van het netwerk Onderwijs voor biologisch.
 
Het netwerk is in december 2016 voor het eerste bijeen geweest. Er zijn stappen gezet richting bestuurlijk draagvlak en richting afspraken over de inzet van ondersteuners en de centra voor innovatief vakmanschap en de Centers of Expertise. Er is een concept-werkplan opgesteld. Op 18 januari hopen we tot de eerste concrete werkafspraken te komen. Onderwijs voor biologisch komt op stoom!
 
Op 18 januari verdiepen we de contacten tussen onderwijs en biologisch bedrijfsleven, bespreken we het werkplan Meer biologisch in het onderwijs en maken we afspraken over de activiteiten die komende periode zullen worden opgepakt. 
 
De bijeenkomst start met een open symposium Onderwijs – Bedrijfsleven. Voorafgaand is er gelegenheid voor een ontmoeting met de aankomende hoogleraar Farming Systems Ecology!
 
13.30 - 14.00 u. Informeel kennismaken met hoogleraar Farming Systems Ecology, Rogier Schulte 
Vanaf 1 februari is hij de nieuwe hoogleraar Farming Systems Ecology. De opvolger van Pablo Titonell wil graag voorafgaand aan zijn lezing komen kennismaken met het groene onderwijs. Om 14.00 uur start hij zijn algemene lezing in de Hanzezaal. 
 
14.00 – 15.30 u. Open gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats.
Ondernemers uit de biologische sector en onderwijsmensen gaan hier met elkaar in gesprek. Wat verwachten de ondernemers van het onderwijs ? Welke inspirerende voorbeelden bieden zij? En wat verwacht het onderwijs van de bedrijven, wat kunnen zij aan het onderwijs bijdragen? Het is een open dialoog, waarbij iedereen welkom is.
 
15.30 - 17.00 u. Tweede bijeenkomst van het Netwerk Onderwijs voor biologisch
Speciaal voor onderwijsmensen. Daar bespreken we het werkplan 2017 en verkennen welke concrete afspraken nu al kunnen worden gemaakt voor acties gericht op Meer onderwijs voor biologisch. Voor de netwerkbijeenkomst is aanmelding vereist. Dit kan via dit online formulier
 
Adres: Bio-beurs, IJsselhallen, Rietweg 4, 8011 AB Zwolle, in de IJsselbar (ontmoeting met Rogier Schulte voorafgaand in de Hanzezaal).
 
Voor nadere informatie en belangstelling voor het netwerk: Udo Teunis, projectmedewerker, teunis@bionext.nl of 06 42165358.

Afbeelding Links

Onderwijs voor biologisch

In het groen onderwijs groeit de belangstelling voor biologisch: dat past in de heroriëntatie op ‘groene groei’, bij natuurinclusieve landbouw als nieuw thema, en bij de groeiende vraag van studenten. Maar gebeurt er al voldoende voor studenten die meer willen weten over biologische landbouw, of zelfs overwegen die kant op te gaan?

Bionext heeft dat in 2016 verkend. In veel (primaire) opleidingen blijkt de ruimte voor biologisch nog heel beperkt. Er wordt weinig aandacht aan besteed, of de informatie is niet onbevooroordeeld. Dat maakt het voor studenten lastig om de kansen te zien die biologisch biedt. Het is nog lastiger om te kiezen voor verdere verdieping in de biologische bedrijfsvoering, of voor een specialisatie daarin.

Bionext neemt daarom initiatief om meer aandacht voor biologisch in het groen onderwijs te krijgen en om een goed aanbod van specialistische onderwijstrajecten te realiseren. Bionext werkt op dit thema samen met AOC Terra, dat zich op het gebied van opleidingen voor biologisch wil profileren.

Lees hier meer over dit project

Afbeelding rechts

Bio Academy

Ondernemers en medewerkers in de biologische sector hebben veel belang bij een goed aanbod van cursussen en informatie die hen helpen hun kennis en kunde op peil te houden en hun bedrijf verder te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de biologische landbouw maar ook voor de productie en verwerkende bedrijven en de retail. 

De biologische sector is daarom het initiatief Bio-Academy gestart. Initiatiefnemers zijn Bionext, Green Organics, De groene weg, Eosta, BDEKO en Nautilus Organics. De Bio Academy beoogt vooral een intermediair te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van kennis en kunde, in de vorm van cursussen en opleidingen voor werkenden.

Zie voor nadere informatie www.bioacademy.nl