Image
Back

Match-making voor NWO oproep naar onderzoeksvoorstellen over kringlopen

Match-making voor NWO oproep naar onderzoeksvoorstellen over kringlopen

06 Oct 2016 Redactie Bionext

Op dinsdag 1 november (13.00-17.00) organiseert NWO een match-making bijeenkomst in het kader van het programma “Gesloten Kringlopen – transitie naar een circulaire economie”. Plaats van handeling is het Muntgebouw in Utrecht.

Tijdens de match-making zullen pitches worden verzorgd door onderzoekers, private partners en publieke partijen met een achtergrond in de vijf betrokken topsectoren (Creatieve Industrie, Water, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri&Food), daarnaast wordt nauw samengewerkt met de mogelijke consortium partners vanuit verschillende organisaties (TNO, DLO, Hogescholen, universiteiten, bedrijven, publieke partijen).

U kunt tijdens de bijeenkomst contacten leggen om te komen tot de voor deze call benodigde consortia met sterke inhoudelijke en sectorale dwarsverbanden.  

Deelname aan de bijeenkomst is open voor alle geïnteresseerden. Meer informatie over het NWO programma Gesloten Kringlopen, en de volledige call for proposals, vindt u op de NWO website.

Voor meer informatie over het programma en deze match-making kunt u contact opnemen met: Drs. Martijn Los, e-mail: alwkringlopen@nwo.nl , telefoon: 070-3440508

0


0 Reacties Add Comment