Image

De Grootste Zaadbank gaat door!

Onlangs besloot de EU geen patenten op groente meer te willen toestaan. Prachtig nieuws! Dit voornemen moet echter nog omgezet worden in een waterdichte wet die patenten op groente voorgoed verbiedt. Om die reden start Bionext op 6 maart een campagne samen met 143 biologische speciaalzaken. Onder de noemer ‘De Grootste Zaadbank’ zijn in deze winkels setjes van 5 door patenten bedreigde groentezaden te koop.

Grote bedrijven vroegen de laatste twee jaar meer dan duizend patenten aan op natuurlijke eigenschappen van groenten en fruit. Er werd al patent verleend op paprika’s met een natuurlijke(!) afweer tegen schadelijke insecten. Daarmee krijgen die bedrijven de eigendomsrechten over alle zaden, planten en vruchten waar die  100% natuurlijke eigenschap in zit. Dat geeft ze enorm veel macht. Met rampzalige gevolgen: de prijzen gaan omhoog en er komt minder keuze in de winkel. Ook is het een risico voor de voedselzekerheid.

Maar dat probleem met die patenten op groente is toch opgelost?
Nog niet definitief. De EU wil er nu een eind aan maken. Maar een waterdichte wet ontbreekt nog. Ook de honderd bestaande patenten blijven gewoon geldig.
Maaike Raaijmakers van Bionext stelt: "reken maar dat de juristen van de grote zaadbedrijven nu hun pennen slijpen en op zoek gaan naar listige sluipweggetjes om dit verbod te omzeilen. De komende maanden worden daarom écht cruciaal. Daar is extra maatschappelijke druk en geld voor nodig.  Achterover leunen kan nog niet.“

Juist nu is uw hulp hard nodig!

Bionext wil nu zorgen voor een waterdichte wet, die patenten op ons voedsel definitief verbiedt. Daar is extra maatschappelijke druk  en geld voor nodig. Daarom voeren we nu weer actie met De Grootste Zaadbank van Nederland! Strijd mee voor een waterdichte patentwet: koop een setje zaad en laat deze onderduiken in uw vriezer. Of zaai ze  in uw tuin. Een financiële donatie aan de Grootste Zaadbank is ook heel welkom.

Weten wat jij kunt doen? 
Kijk op www.degrootstezaadbank.nl of ga naar ons donatieplatform en draag bij aan deze belangrijke campagne. 

Terug

Bionext voert actie bij Europees Octrooi Bureau in Munchen

Bionext voert actie bij Europees Octrooi Bureau in Munchen

30 jun 2016 Redactie Bionext

Op 29 juni overhandigde Bionext de filialen van 'de grootste zaadbank van Nederland' aan de voorzitter van de Administratieve Raad van het Europees Octrooi Bureau (EOB) Jesper Kongstad.  Daarnaast zijn meer dan 800.000 handtekeningen tegen patenten op planten en dieren overhandigd. Deze handtekeningen zijn met verschillende petities, waaronder die in Nederland, verzameld.  De voorzitter heeft beloofd ze met onze boodschap door te geven aan zijn collega’s in de raad. 

Na afloop van het overhandigen van de handtekeningen en filialen ging een delegatie van No Patents On Seeds (NPOS) in gesprek met enkele vertegenwoordigers van de Administratieve Raad.  Maaike Raaijmakers van Bionext was een van hen. Christoph Then heeft namens NPOS toegelicht dat we ons grote zorgen maken over de gevolgen van patenten op klassieke veredeling. Hij riep de Administratieve Raad op haar invloed te gebruiken om er voor te zorgen dat de interpretatie van de octrooiwet wordt aangepast. In de wet staat in algemene woorden duidelijk omschreven dat octrooien niet van toepassing kunnen zijn op planten en dierenrassen en op klassieke veredeling. In de praktijk wordt dit verbod echter omzeild.

De voorzitter van de Administratieve Raad gaf aan dat nu eerst discussie in Brussel nodig is. Hij verwees naar de verklarende notitie die de Europese Commissie voor het einde van het jaar gaat schrijven, om uit te leggen hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. Volgens de voorzitter gaan de EU landen geen actie ondernemen via het Europees Octrooi Bureau totdat deze notitie op tafel ligt. Hij verwees ons naar de verantwoordelijke ministers in de verschillende lidstaten. Zij moeten een positie innemen in dit debat.  

Of er een vervolggesprek komt is nog niet duidelijk maar de sfeer was goed en de leden van de Raad waren zichtbaar onder de indruk van het breed gedragen protest en het grote aantal handtekeningen uit heel Europa. 

Het gesprek met de leden van de Administratieve Raad vond plaats terwijl buiten heel veel burgers lieten weten dat ze ongerust waren over de patenten op voedsel. Zij waren aanwezig  bij een grote manifestatie op het plein voor het kantoor van het Europees Octrooi Bureau (EOB) in Munchen. Hieronder zijn enkele foto's te vinden. Het was ook de slotactiviteit van Bionext voor de campagne 'De grootste Zaadbank van Nederland '. Maaike Raaijmakers: 'We hebben heel veel bereikt in 2 maanden: 55.000 zaadzakjes zijn ondergedoken in vriezers in heel Nederland, 3000 filialen zijn opgericht en er is € 50.000 opgehaald om verder actie mee te voeren. De Europese Commissie is aan de slag om een andere interpretatie aan de wet te geven. Dat hadden we allemaal nooit kunnen bereiken zonder de inzet van alle mensen die met ons samen actie voeren. We gaan nu verder achter de schermen met lobbyen en het voeren van rechtzaken tegen lopende patenten.'

Het EOB beslist over alle Europese octrooiaanvragen. De Administratieve Raad bepaalt het beleid en ziet toe op het werk van het EOB. In de Raad zitten vertegenwoordigers van 38 Europese landen die het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend. Op  29 en 30 juni was de Raad in München bij elkaar voor een vergadering.