Image
Image

De Grootste Zaadbank van Nederland

Steeds vaker vragen grote internationale bedrijven patent aan op natuurlijke eigenschappen van groenten. Dit gaat bijvoorbeeld over eigenschappen die een plant minder gevoelig maken voor bepaalde ziektes en plagen. Zo is er patent verleend aan een bedrijf dat paprika's heeft ontwikkeld met een natuurlijke afweer tegen de witte vlieg, een schadelijk insect. Deze eigenschap komt van een wilde paprika uit Jamaica. Toch claimt het bedrijf dat het hún uitvinding is...

Door het patent wordt één bedrijf eigenaar van alle zaden, vruchten en planten die deze natuurlijke afweer in zich hebben. Met als gevolg dat andere bedrijven de paprikarassen met deze eigenschap niet meer vrij mogen gebruiken voor ontwikkeling van nieuwe (sterkere of betere) groenterassen. En dat terwijl deze eigenschap dus gewoon uit de natuur komt!

Dit moet stoppen!
In mei 2016 is Bionext een grote publiekscampagne gestart tegen deze patenten onder de naam De Grootste Zaadbank van Nederland. Mede dankzij de grote maatschappelijke en politieke druk nam de Europese commissie onlangs duidelijk afstand van het beleid van het Europees Octrooi Bureau. Een overwinning!

Maar, we zijn er nog niet! Het is urgent deze uitspraak nu om te zetten in bindend beleid. Hiervoor moeten we flink lobbyen. Zolang de wet niet is aangepast, blijven wij campagne voeren.

Weten wat jij kunt doen? 
Kijk op www.degrootstezaadbank.nl of ga naar ons donatieplatform en draag bij aan deze belangrijke campagne. 

Terug

Bionext voert actie bij Europees Octrooi Bureau in Munchen

Bionext voert actie bij Europees Octrooi Bureau in Munchen

30 jun 2016 Redactie Bionext

Op 29 juni overhandigde Bionext de filialen van 'de grootste zaadbank van Nederland' aan de voorzitter van de Administratieve Raad van het Europees Octrooi Bureau (EOB) Jesper Kongstad.  Daarnaast zijn meer dan 800.000 handtekeningen tegen patenten op planten en dieren overhandigd. Deze handtekeningen zijn met verschillende petities, waaronder die in Nederland, verzameld.  De voorzitter heeft beloofd ze met onze boodschap door te geven aan zijn collega’s in de raad. 

Na afloop van het overhandigen van de handtekeningen en filialen ging een delegatie van No Patents On Seeds (NPOS) in gesprek met enkele vertegenwoordigers van de Administratieve Raad.  Maaike Raaijmakers van Bionext was een van hen. Christoph Then heeft namens NPOS toegelicht dat we ons grote zorgen maken over de gevolgen van patenten op klassieke veredeling. Hij riep de Administratieve Raad op haar invloed te gebruiken om er voor te zorgen dat de interpretatie van de octrooiwet wordt aangepast. In de wet staat in algemene woorden duidelijk omschreven dat octrooien niet van toepassing kunnen zijn op planten en dierenrassen en op klassieke veredeling. In de praktijk wordt dit verbod echter omzeild.

De voorzitter van de Administratieve Raad gaf aan dat nu eerst discussie in Brussel nodig is. Hij verwees naar de verklarende notitie die de Europese Commissie voor het einde van het jaar gaat schrijven, om uit te leggen hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. Volgens de voorzitter gaan de EU landen geen actie ondernemen via het Europees Octrooi Bureau totdat deze notitie op tafel ligt. Hij verwees ons naar de verantwoordelijke ministers in de verschillende lidstaten. Zij moeten een positie innemen in dit debat.  

Of er een vervolggesprek komt is nog niet duidelijk maar de sfeer was goed en de leden van de Raad waren zichtbaar onder de indruk van het breed gedragen protest en het grote aantal handtekeningen uit heel Europa. 

Het gesprek met de leden van de Administratieve Raad vond plaats terwijl buiten heel veel burgers lieten weten dat ze ongerust waren over de patenten op voedsel. Zij waren aanwezig  bij een grote manifestatie op het plein voor het kantoor van het Europees Octrooi Bureau (EOB) in Munchen. Hieronder zijn enkele foto's te vinden. Het was ook de slotactiviteit van Bionext voor de campagne 'De grootste Zaadbank van Nederland '. Maaike Raaijmakers: 'We hebben heel veel bereikt in 2 maanden: 55.000 zaadzakjes zijn ondergedoken in vriezers in heel Nederland, 3000 filialen zijn opgericht en er is € 50.000 opgehaald om verder actie mee te voeren. De Europese Commissie is aan de slag om een andere interpretatie aan de wet te geven. Dat hadden we allemaal nooit kunnen bereiken zonder de inzet van alle mensen die met ons samen actie voeren. We gaan nu verder achter de schermen met lobbyen en het voeren van rechtzaken tegen lopende patenten.'

Het EOB beslist over alle Europese octrooiaanvragen. De Administratieve Raad bepaalt het beleid en ziet toe op het werk van het EOB. In de Raad zitten vertegenwoordigers van 38 Europese landen die het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend. Op  29 en 30 juni was de Raad in München bij elkaar voor een vergadering.