Naar content
Image
Terug

Vermarkting stierkalveren: Oproep aan Brabantse en Friese biologische veehouders

Vermarkting stierkalveren: Oproep aan Brabantse en Friese biologische veehouders

28 jul 2016 Redactie Bionext

Bionext is op zoek naar biologische veehouders in Noord-Brabant en Friesland die interesse hebben in het biologisch houden van kalveren, en in dat kader op zoek zijn naar mogelijkheden om samen te werken met terreinbeherende organisaties (TBO's), zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen. Bionext zal met de ondernemers die zich aanmelden de opties voor samenwerking met deze partijen verkennen. Aanmelden kan tot 21 augustus via dit formulier.

Deze verkenning is onderdeel van het project ‘Marktkansen voor kalveren met meerwaarde’, waarin Bionext met de biologische melkveehouderij en ketenpartners werkt aan het biologisch houden en vermarkten van kalveren, afkomstig uit de melkveehouderij. De eerste fase van dit project, een haalbaarheidsstudie, is afgerond. Eén van de conclusies van deze studie is, dat het wenselijk is om de samenwerking met terreinbeherende organisaties te verbeteren en zo de toegang tot natuurgronden en langdurig braakliggende terreinen te vergroten. Er zijn al een aantal voorbeelden van een goede samenwerking tussen biologische veehouders en TBO’s. Er is echter ook nog veel ruimte voor verbetering. Voor veel biologische melkveehouders is het onduidelijk wat de mogelijkheden zijn in hun regio voor samenwerking met TBO’s. Ook is er behoefte aan een analyse van wederzijdse behoeftes en manieren waarop de biologische sector en TBO’s elkaar kunnen versterken. 

Contactpersoon: Jiri van der Drift, van.der.drift@bionext.nl