Image
Terug

Studiedag stimulering biologische landbouw

Studiedag stimulering biologische landbouw

04 okt 2017 en
10:00 - 16:00

Op 4 oktober organiseert Bionext een studiedag voor (semi)-overheden en NGO’s om te kijken welke maatregelen zij kunnen nemen om biologische landbouw te stimuleren. De studiedag vindt plaats in Utrecht, op het provinciehuis, van 10 tot 16 uur en is gratis toegankelijk.

Aanmelding vooraf graag via dit inschrijfformulier

Bent u op zoek naar manieren om de landbouw verder te verduurzamen? Dan is biologische landbouw een van de mogelijke scenario’s. Het is goed voor natuur, milieu, landschap, schoon water, de economie en de werkgelegenheid en het verstevigt de band tussen stad en platteland.

Over de studiedag
Op de studiedag wordt ingegaan op de voor- én nadelen van biologische landbouw, de marktkansen en de belemmeringen voor boeren om nu om te schakelen. In workshops wordt ingegaan op de mogelijkheden om biologisch te stimuleren via grondbeleid, als strategie binnen natuurinclusieve landbouw, via stimulering van (ontwikkeling van) kennis en door zelf als organisatie het goede voorbeeld te geven.

Programma

(concept)

Vanaf 10 uur Inloop met koffie en thee

10.30    Welkom en  inleiding bij het doel van de bijeenkomst door Miriam van Bree, 

10.45   Waarom biologische landbouw? Maatschappelijke context, voor- en nadelen, rol voor andere beleidsterreinen 

11.15  Kansen en belemmeringen bij omschakelen naar biologisch 

11. 45 Workshopsronde ochtend

Workshop 1: Stimuleer biologisch landbouw met grondbeleid
Grondeigenaren zoals overheden, drinkwaterbedrijven en terrein beherende organisaties die hun gronden graag duurzaam willen laten beheren, kunnen hierop hun beleid aanpassen. Welke instrumenten kunnen hiervoor ingezet worden? Hoe kansrijk zijn ze? 

Workshopleider: Maria van Boxtel, Land & Co en projectleider biologische landbouw Noord-Holland

Workshop 2: Faciliteer omschakeling met kennis en informatie.  

Hoe faciliteer je als provincie of gemeente de omschakeling naar biologisch, zonder de balans tussen vraag en aanbod te verstoren. Hoe vergroot je  de toegang tot kennis en informatie voor boeren? Dit vraagt om analyse van de knelpunten. De provincie Groningen licht hun aanpak toe. 

Workshopleider: Miriam van Bree, teamleider Bionext

12.45 lunch

13.45 Workshop ronde  middag

Workshop 3: Geef het goede voorbeeld met duurzaam inkoop beleid
Hoe kun je  als provincie/gemeente/waterschap zelf het verschil maken bij  het beheer van  het openbaar groen? en wat draagt dit bij aan de biodiversiteit  

Workshopleider: Maaike Raaijmakers, projectleider Bionext

Workshop 4: Natuurinclusieve landbouw is de nieuwe trend

Welke kansen biedt dat aan biologisch? En hoe zorg je als provincie dat het beleid hierop aansluit?

Workshopleider: Helmer Wieringa , Land & Co

 

15.00 Samenkomen plenair / opstellen actieplan

Wat heb je nodig als ambtenaar om aan de slag te kunnen? Waar kunnen wij je helpen? Welke informatie, welke netwerken, welke contacten?

Op basis van de workshop-resultaten formuleren we een actieplan biologisch.

15.30  Vervolg afspraken en sluiting