Image
Terug

Studiedag stimulering biologische landbouw

Studiedag stimulering biologische landbouw

04 okt 2017 en
10:00 - 16:00

Studiedag: Omschakelen naar biologisch: hoe stimuleer je boeren en tuinders om dat te doen?

Datum: 4 oktober 2017
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht (foyer) 
Kosten: gratis
Routebeschrijving: Het provinciehuis is goed bereikbaar per OV en per fiets. Komt u met de auto, dan kunt u zich melden bij P2, bij de slagboom.  
Doelgroepen: (semi)-overheden die biologische landbouw willen stimuleren, zoals rijks- en  provinciale ambtenaren, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeentes, milieufederaties en terrein beherende organisaties. 
 
Concept Programma
 
Vanaf 10 uur Inloop met koffie en thee
 
10.30 Welkom en  inleiding bij het doel van de bijeenkomst door Miriam van Bree, 
 
10.45 Waarom biologische landbouw? Maatschappelijke context, voor- en nadelen, rol voor andere beleidsterreinen door Wijnand Sukkel, onderzoek biologische landbouw aan Wageningen Universiteit & Research 
 
11.15 Kansen en belemmeringen bij omschakelen naar biologisch 
 
11.45 Workshopsronde ochtend
 
Workshop 1: Stimuleer biologisch landbouw met grondbeleid
Grondeigenaren zoals overheden, drinkwaterbedrijven en terrein beherende organisaties die hun gronden graag duurzaam willen laten beheren, kunnen hierop hun beleid aanpassen. Welke instrumenten kunnen hiervoor ingezet worden? Hoe kansrijk zijn ze?
Provincies Noord-Holland en Noord-Brabant hanteren duurzame criteria bij pachtuitgifte. Gemeenten als Zwolle, Meppel en Deventer realiseren beheer met natuur, landbouw en publieke toegankelijkheid. Bijvoorbeeld met een duurzaam pachtbeleid, gronduitgifte met voorwaarden of samenwerking met private fondsen of investeerders. Tijdens de workshop delen we concrete voorbeelden van gemeenten, provincies en terreinbeherende organisaties voor zowel langjarige contracten als benutting van tijdelijk beschikbare gronden.
 
Spreker: Linda Beeker-Heemskerk, pachter Boerderij Eyckenstein en voorzitter van het Remeker Landfonds. Zij heeft praktijkervaring met slimme manieren om privaat vermogen in te zetten. 
 
Workshopleider: Maria van Boxtel, Land & Co, was als projectleider Biologisch Ondernemen Noord-Holland betrokken bij het gronduitgiftebeleid van die provincie en werkte in opdracht van verschillende gemeenten aan uitgifte. 
 
 
Workshop 2: Faciliteer omschakeling met kennis en informatie. 
Hoe faciliteer je als provincie of gemeente de omschakeling naar biologisch, zonder de balans tussen vraag en aanbod te verstoren. Hoe vergroot je de toegang tot kennis en informatie voor boeren? Dit vraagt om analyse van de knelpunten. De provincie Groningen licht hun aanpak toe. 
 
Workshopleider: Miriam van Bree, teamleider Bionext
 
12.45 lunch
 
13.45 Workshop ronde  middag
 
Workshop 3: Geef het goede voorbeeld met duurzaam inkoop beleid en beheer
Hoe kun je  als provincie/gemeente/waterschap zelf het verschil maken bij  het beheer van  het openbaar groen en wat draagt dit bij aan de biodiversiteit ?
 
Met voorbeeld van een gemeente met  een effectief duurzaam inkoop beleid (Nijmegen o.v.) en een gemeente waar de bermen biologisch gecertificeerd zijn (Lelystad)   
 
Workshopleider: Maaike Raaijmakers, projectleider Bionext 
 
 
Workshop 4: Natuurinclusieve landbouw is de nieuwe trend
Welke kansen biedt dat aan biologisch? En hoe zorg je als provincie of gemeente dat het beleid hierop aansluit? En wat levert het op voor de gemeenschap?
 
Gemeente Ede gaf meerdere gronden uit aan natuurinclusieve ondernemers. Vaak ook biologisch gecertificeerde bedrijven, die zo een meerprijs voor hun product realiseren, zoals biologische boerderij Kernhem en in het gebied Doesburger Eng. Biologisch gecertificeerde bedrijven nemen de grondeigenaar werk uit handen: controle op het biologische certificaat als totaalpakket voorkomt monitoring op elk detail. Leer van de praktische aanpak van Geert Buts en Gerdien Kleijer, casemanager landbouw gemeente Ede en start in uw eigen situatie met deze landbouw van de toekomst. 
 
Sprekers: Gemeente Ede, Geert Buts en Gerdien Kleijer, casemanagers landbouw gemeente Ede.
Workshopleider: Helmer Wieringa, Land & Co, is als adviseur betrokken bij de opstart, gronduitgifte en evaluatie van verschillende natuurinclusieve bedrijven. 
 
 
15.00 Samenkomen plenair / opstellen actieplan
Wat heb je nodig als ambtenaar om aan de slag te kunnen? Waar kunnen wij je helpen? Welke informatie, welke netwerken, welke contacten? 
 
Op basis van de workshop-resultaten formuleren we een actieplan biologisch.
 
15.30  vervolg afspraken en sluiting
 
Borrel