Image
Terug

Startconferentie VMBO voor Biologisch

Startconferentie VMBO voor Biologisch

19 mei 2017 en 19 mei 2017
14.00 – 17.00 uur

Sinds december 2016 is het netwerk Onderwijs voor biologisch actief. In dit netwerk vinden betrokkenen uit het groen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven elkaar die aan de slag willen met een duidelijke leerlijn voor de biologische landbouw in de groene beroepskolom. 
Initiatiefnemers voor het netwerk zijn Bionext, de branche-/ketenorganisatie van de biologische sector en AOC Terra.
 
In februari is vanuit dit netwerk een projectgroep gestart die werkt aan inhouden over biologisch voor het MBO en een keuzedeel Biologische landbouw. Partners hierin zijn Bionext en de AOC Terra, Nordwin en Clusius College. De volgende stap wordt een project voor het groen VMBO.
 
Inzet van het VMBO-project is een goede verankering van een eerste kennismaking met biologische landbouw in het programma bij het profieldeel Groen en de ontwikkeling van een keuzevak Biologische landbouw voor leerlingen die hun interesse hiervoor willen verdiepen.
Initiatiefnemers voor dit project zijn Bionext, AOC Terra en Melanchton Business School in Bleiswijk. 
 

Vrijdag 19 mei 2017, 14.00 – 17.00 uur bij Groenhorst MBO in Barneveld vindt een startbijeen-komst plaats.

 
We hopen dan zoveel mogelijk betrokkenen uit het groen VMBO en MBO en het bedrijfsleven bijeen te brengen om mee te denken over:
  • Oriëntatie op Biologische landbouw in het profielcurriculum: met welk doel, bij welke vakken/eindtermen, in welke relatie met de overige leerinhouden?
  • Een keuzevak Biologische landbouw: met welk doel, hoe onderscheidend ten opzichte van andere keuzevakken?
  • De doorlopende leerlijn naar het groen MBO;
  • Verankering in de kennisinfrastructuur (o.m. inzet Groen kennisnet).
Met de uitkomsten gaan we aan het werk in de Projectgroep VMBO voor biologisch, die na 19 mei van start gaat. Wie actief wil meewerken aan de uitwerking richting curriculum en leerinhouden nodigen we graag voor deze projectgroep uit.
 

Hier kunt u zich aanmelden voor de startconferentie

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
• Udo Teunis, Bionext, teunis@bionext.nl, 06-42165358
• Cees de Jong, Melanchton Business School, cdjong@melanchton.nl, 06-21247948