Naar content
Image

Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Terug

Netwerk Onderwijs (Intro)

Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.


Afbeelding Links

Onderwijs voor biologisch

In het groen onderwijs groeit de belangstelling voor biologisch: dat past in de heroriëntatie op ‘groene groei’, bij natuurinclusieve landbouw als nieuw thema, en bij de groeiende vraag van studenten. Maar gebeurt er al voldoende voor studenten die meer willen weten over biologische landbouw, of zelfs overwegen die kant op te gaan?

Bionext heeft dat in 2016 verkend. In veel (primaire) opleidingen blijkt de ruimte voor biologisch nog heel beperkt. Er wordt weinig aandacht aan besteed, of de informatie is niet onbevooroordeeld. Dat maakt het voor studenten lastig om de kansen te zien die biologisch biedt. Het is nog lastiger om te kiezen voor verdere verdieping in de biologische bedrijfsvoering, of voor een specialisatie daarin.

Bionext neemt daarom initiatief om meer aandacht voor biologisch in het groen onderwijs te krijgen en om een goed aanbod van specialistische onderwijstrajecten te realiseren. Bionext werkt op dit thema samen met AOC Terra, dat zich op het gebied van opleidingen voor biologisch wil profileren.

Lees hier meer over dit project

Afbeelding rechts

Bio Academy

Ondernemers en medewerkers in de biologische sector hebben veel belang bij een goed aanbod van cursussen en informatie die hen helpen hun kennis en kunde op peil te houden en hun bedrijf verder te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de biologische landbouw maar ook voor de productie en verwerkende bedrijven en de retail. 

De biologische sector is daarom het initiatief Bio-Academy gestart. Initiatiefnemers zijn Bionext, Green Organics, De groene weg, Eosta, BDEKO en Nautilus Organics. De Bio Academy beoogt vooral een intermediair te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van kennis en kunde, in de vorm van cursussen en opleidingen voor werkenden.

Zie voor nadere informatie www.bioacademy.nl